2023. február 16-án, dr. Gaal György irodalomtörténész  75. születésnapja alkalmából került sor a Gyergyaiak a város, az egyház és a tudomány szolgálatában című kötetének a bemutatójára a Vallásszabadság Házában.

Főtisztelendő Kovács István püspök úr köszöntötte a résztvevőket és méltatta a szerzőt, valamint a Magyar Unitárius Egyház Képviselő Tanácsának Elnöksége nevében elismerő oklevélben részesítette.

A kötetet méltatta dr. Kovács Sándor teológiai tanár, sorozatszerkesztő, a PTI rektora, a könyv orvosi vonatkozásait ismertette dr. Bódizs György igazgató-főorvos, az EME alelnöke. Dr. Koppándi Botond teológiai tanár, valamint Demeter Ágnes negyedéves teológiai hallgató részleteket olvasott fel a kötetből, ezt követően pedig a szerző vallomása a kötet keletkezéséről, valamint a köszönő szavai hangzottak el. Isten éltesse dr. Gaal György irodalomtörténészt, köszönet az unitárius egyház múltjának megismertetéséért és népszerűsítéséért kifejtett írói munkájáért.