A Példabeszédek könyve 12. fejezetének a bibliai szerkesztők azt az alcímet adták: „A bölcs és a bolond viselkedése”. Az egész fejezet tulajdonképpen e két embertípust állítja szembe: „Aki szereti az intelmet, szereti a tudást, aki pedig gyűlöli a feddést, az ostoba marad.”

Az idei tanévkezdés alkalmával talán úgy is fogalmazhatnám kérdésem: ki szeretne ostoba maradni? Gondolom, senki. Ezért kell hangsúlyozottan odafigyelnünk arra, hogy mit mond a Példabeszédek könyve: aki nem szeretne ostoba maradni, annak szeretnie kell az intelmet, a tudást és akár a feddést is.

Az idei évkezdés alkalmával két intelemmel fordulok a diákok, szülők, tanárok felé.

Az első egy közel 100 éves iskolai rendszabályzatból származik, amely 26 cikkelyből áll, úgy érzem, nagy részük ma is nagyon aktuális (lehetne):

 1. Az utcán és az iskola udvarán, de különösen a templomban, valamint az iskolában viseld magad illedelmesen.
 2. Az iskolában ősszel és tavasszal délelőtt fél 8 előtt, télen háromnegyed 8 előtt, délután fél 2 órakor pontosan jelenj meg.
 3. Az iskola küszöbére érve vedd le kalapod, és mindenkor köszönj illedelmesen.
 4. Ott foglald el a neked kijelölt helyet, és várd be csöndesen a tanító urat.
 5. Lármát és port ne csapj az iskolában és annak környékén.
 6. Az iskolában a bútorokat és tanszereket kíméld, és ne rongáld, mert a kárt meg kell téríteni.
 7. Ha a tanító úr vagy más felnőtt személy az iskolába lép, állj fel egyenesen, és köszönj illedelmesen.
 8. Ha elöljáród vagy bárki más kérdést intéz hozzád, állj fel, és felelj hangosan és érthetően.
 9. Az oktatás ideje alatt légy figyelmes, hogy tanulói kötelességednek eleget tehess.
 10. A feladott leckéket végezd lelkiismeretesen, de ne felületesen.
 11. Ne csúfold tanulótársadat vagy felebarátodat, ne légy irigy vagy kevély, szólj mindig igazat, senkivel ne gorombáskodjál.
 12. Kővel ne dobálj, és ne verekedjél.
 13. Fákat ne rongálj, és állatokat ne kínozz.
 14. A házak falait ne rongáld, és ne piszkítsd.
 15. Nyilvános helyen ne végezd szükségedet.
 16. Az utcán minden helyen és minden embernek illedelmesen köszönj.
 17. Ne dohányozz, a másét ne bántsd.
 18. Gyermek- és embertársaidat minden rossztól őrizd.
 19. Elöljáród és szülőd parancsát zúgolódás nélkül teljesítsd.
 20. Ne káromkodj, tanítódat tiszteld, neki engedelmeskedjél, és ne légy hálátlan.
 21. Közvetlenül felkelés után mosakodj és fésülködj.
 22. A körmök ujjadon vágva és tisztítva legyenek.
 23. Járásod egyenes és tetteid őszinték legyenek, ne légy indulatos, mert a harag rossz tanácsadó.
 24. Az utcán ne dalolj, és ne fütyülj.
 25. Szeresd felebarátodat, az erényt és igazságot, szeresd hazádat és tiszteljed annak törvényét.
 26. Féld az Istent, dolgozzál és imádkozzál.

 

A másik intelem Nemes Nagy Ágnes költőnőtől származik:

Tanulni kell. A téli fákat.

Ahogyan talpig zúzmarásak.

 

Tanulni kell. A nyári felhőt.

A lobbanásnyi égi-erdőt.

 

Tanulni kell a mézet, diót,

jegenyefát és űrhajót,

 

a hétfőt, keddet, pénteket,

a szavakat, mert édesek,

 

tanulni kell magyarul és világul,

tanulni kell mindazt, ami kitárul,

 

ami világít, ami jel:

tanulni kell, szeretni kell.

 

„Tanulni kell, szeretni kell” – én ezen gondolatokkal kívánok sikeres tanévkezdést minden diáknak; a szülők, nagyszülők számára erőt és kitartást, hogy segíteni tudják gyermekeiket, unokáikat; a tanároknak pedig sok erőt, egészséget, türelmet a tanításhoz, intéshez, feddéshez és neveléshez.

Isten áldása legyen mindnyájunkon!

 

Andrási Benedek  oktatási előadó-tanácsos