Ha a “Dungó feredő” vizében még így tavasz kezdetén nem is, a karácsonyfalvi gondoskodó szeretetben, március 25–én, szombaton mégiscsak megfürdött a gondnok-presbiteri értekezletünk 50 fős közössége.

Isten nevében kezdtük el: Nt. Benedek Mihály lelkész a sziklára építő bölcs ember evangéliumi képébe ágyazta, szőtte összejövetelünk célját, küldetését. Gothárd Attila, homoródalmási kántor gyönyörű orgona-alapot adott a szépen zengő gyülekezeti éneklésünknek! Sokakat szíven talált az 52-es sorszámú, 16. századi kincses énekünk esdő szakasza: “Virágozzék szent vallásunk,/ Testi-lelki szabadságunk,/ Nekünk drága kis egyházunk!” A reformáció korabeli éneket ma is kortársnak éreztük. Nem kérhetünk Istentől ma sem többet, magasztosabbat! Az áhítatos lelkületben B. Gábos Albert nyugalmazott öntödei munkás, hivatásos versmondó, népi faragó, Kacsó András költő búzavetésének székely csíziójába avatott be. Szentpáli Géza gondnok úr a cinteremben veretes köszöntőjével kívánt áldásos, szép napot az egybeseregletteknek! Andrási Benedek főjegyző úr a Püspöki Hivatal üzenetével, szeretetteljes biztatásával nyitotta meg értekezletünket. Oklánd község polgármestere, Godra Lehel, a kisközösségekben rejlő szolidáris erőről vallott. Csíki Áron és Székely Erzsébet felügyelőgondnokok termékeny életet és élő hitet kívántak az egyházért is hűen dobogó szívünkbe.

Nagyfokú érdeklődés övezte a térségünkben igencsak ismert Sógor Csaba lelkész, volt európai parlamenti képviselő, jelenlegi egyházi külkapcsolati tanácsos, A keresztény ember és a közéleti szerepvállalás című előadását. Sziporkázó gondolataival és vallás-, politikatörténeti, teológiai szintézisében az előadó létünk esszenciájára, lényegére mutatott rá: lenni só és világosság, hegyen épült város, mint keresztény ember, minden közösségben! Tartósítani, ízesíteni, áttörni a sötétséget, és magasra tartani a polis, a város-állam, eszményét! Ez a keresztény ember habitusa! A két csoportmunka címe: Gondnokok, gondok és hagyományos értékrend a keblitanácsunkban. Jóízű beszélgetés kerekedett!

Az asztaloknál Benedek Enikő tiszteletes asszony és csapata minden jóval, sűrű és ízletes gulyásfőzelékkel, valamint gyakori mosollyal látott el minket! Mindent összegezve, számomra újra bebizonyosodott, hogy Karácsonyfalván egy évben nemcsak egyszer van karácsony, hiszen a szeretet ünnepe mindig megelevenedik e szép falucskában, valahányszor az evangélium szellemében tesszük tiszteletünket a meleglelkű homoródmentiek között! Áldott tavaszi megújulást kinek-kinek! Nekünk úgy érzem sikerült! Áldott legyen az Ég és Föld Ura a megtapasztaltakért!

Solymosi Alpár, esperes