2022. március 11-én Marosvásárhelyen ülésezett a Főgondnokok és felügyelőgondnokok kollégiuma. A Magyar Unitárius Egyház világi elöljáróinak eme szakmai fórumára a tavalyi választásokat követően első alkalommal került sor. Így a találkozó fontos része egymás jobb megismerése volt, valamint a testület jövőbeli működési rendjének meghatározása. A találkozón a két főgondnok meghívásában részt vett a hat erdélyi egyházkör 2-2 felügyelőgondnoka. Meghívottként jelen volt Kovács István püspök és Lőrinczi Lajos közügyigazgató.