A Hungarikum Bizottság 2020. május 21-én, a 25. jubileumi ülésén hozott döntésével felvette a Magyar Értéktárba a vallásszabadság törvényét, beemelve azt a kiemelkedő nemzeti értékek sorába.

A vallásszabadság törvénye hungarikummá nyilvánításának folyamatát egyházunk kezdeményezte 2017-ben. Első lépésként az Erdélyi Magyar Értéktár Bizottság 2017. november 20-i ülésén erdélyi magyar értékké nyilvánította a törvényt. Ezt követően a Magyar Unitárius Egyház és az Erdélyi Magyar Értéktár Bizottság közösen terjesztette fel a dokumentációt a Hungarikum Bizottságnak.

Az Erdélyi Országgyűlés által 1568-ban elfogadott vallásszabadság törvénye Erdély és a magyarság egyik legfontosabb szellemi kincse, amely a világon először mondta ki a gyülekezetek szabad, lelkiismeret és hit szerinti lelkészválasztás jogát, ami elejét vette az Európa-szerte zajló vallásháborúknak. E törvény kihirdetésétől számolja a Magyar Unitárius Egyház intézményi létrejöttét.

A bizottság csütörtöki döntésével megnyílt a lehetőség a vallásszabadság törvénye Hungarikummá nyilvánításához.

 

Kolozsvár, 2020. május 22.

 

A Magyar Unitárius Egyház Sajtóosztálya