Tisztelt unitárius egyháztagok!

 

A küszöbön álló romániai parlamenti választások előtt tisztelettel fordulok egyházunk tagjaihoz, részvételre buzdítva minden szavazati joggal rendelkező unitárius atyámfiát.

A legutóbbi parlamenti választásokhoz viszonyítva számottevő változásnak számít az erdélyi magyar pártok alkalmi összefogása. Választójogunk gyakorlása által járuljunk hozzá mindnyájan egyházi, nemzeti és össztársadalmi érdekeink fokozottabb érvényesüléséhez.

Reméljük, hogy a szavazatainkkal támogatott politikusok az eddigieknél eredményesebben képviselik majd erdélyi magyar nemzeti közösségünket és történelmi egyházainkat Románia Szenátusában és Képviselőházában.

Kolozsvár, 2020. december 2.

Főpásztori üdvözlettel:

Bálint Benczédi Ferenc püspök