2021. június 1-jén a székelykeresztúri templomban hálaadó istentisztelettel kezdődött a Berde Mózes Unitárius Gimnázium új óvodaépületének avatóünnepsége.

 

Az istentisztelet alkalmával Farkas Orsolya iskolalelkész imádkozott. Dr. Lakatos Sándor lelkész-vallástanár az 1Móz 18,22–25 versek alapján mondott ünnepi beszédet, amelyben kihangsúlyozta a mindenkori tanintézmények jövőbetekintő voltát. Az unitárius gimnázium rövid történetét ismertetve tanulságként fogalmazta meg azt, hogy a gondviselés mindig megsegíti azokat, akik jóra törekednek, ezt igazolja az a tény is, hogy az intézmény története során példátlanul magas a diákság és iskolai személyzet létszáma, több mint 500 fő. Az óvoda létesítése az Istenbe vetett bizalom jele – fogalmazott a lelkész.

Rácz Norbert Zsolt püspöki titkár a Magyar Unitárius Egyház Püspöki Hivatalának nevében üdvözölte az egybegyűlteket és kifejtette, hogy „majdnem két és fél évszázaddal ezelőtt egyházunk akkori vezetősége, a zsinat úgy döntött, hogy egy szőlőt ültet el itt, Székelykeresztúron”, amelynek egy új hajtása ez a megvalósult álom, az óvoda létesítése. A püspöki titkár továbbá köszönetet mondott az egyház nevében mindazoknak, akik segítették a terv megvalósulását.

Lőrinczi Lajos, a Székelykeresztúri Unitárius Egyházkör esperese beszédében elmondta, hogy Isten segedelme nélkül nem valósulhatott volna meg az óvoda, amely a nemzeti és egyházi összefogás gyümölcse. Hozzátette, hogy az Isten és az ember együttmunkálkodásából születnek a szép dolgok. A székelykeresztúri unitárius közösség 230 éves álma teljesedett ma ki az által, hogy az óvodás gyermekek számára épülő megvalósítások révén a jövendőt építettek a jövendőnek.

Az ünnepi műsor részeként szavalat hangzott el, majd az iskola diákjai népi zsoltárokat adtak elő a Lelkes zenekar kíséretében.

Varró Margit igazgató nyitotta a köszöntők sorát, beszédében köszönetet mondott Magyarország Kormányának, a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében nyújtott támogatásért, a Triga kft.-nek, az Arc Studio kft.-nek és minden kivitelezőnek, segítőnek, illetve az új intézmény alkalmazottainak.

Dr. Grezsa István miniszteri biztos Magyarország Kormánya nevében elmondta, hogy fontos volt számára a székelykeresztúri óvoda avatása, mivel a szívéhez közel áll az unitárius közösség és megvalósítása. Az óvoda modern épülete és a mellette álló gimnázium ódon falai teljes egészet alkotnak a Mikes Kelemen-i mondás szellemében: „Vagyunk, akik voltunk, leszünk, akik vagyunk.” A magyar kormány vállalása, hogy a Kárpát-medencében élő magyarság megvalósításait támogassa a nemzeti egység erősítése érdekében.

Kovács István, a Magyar Unitárius Egyház közügyigazgatója az Egyházi Képviselő Tanácsa elnökségének nevében köszöntötte az egybegyűlteket és kiemelte, hogy egyéni és közösségi felelősség a jövő nemzedék nevelése, amely cél megvalósítása érdekében szükség van oktatási intézmények létesítésére, fenntartására.

Kallós Zoltán államtitkár beszédében kiemelte, hogy rendhagyó a mai gyermeknap, mivel az új óvoda ajándék nemcsak a gyermekeknek és a helyi közösségnek, hanem az óvodapedagógusoknak is, akiknek feladata az új intézmény tartalommal való megtöltése.

Borboly Csaba, Hargita megye önkormányzatának elnöke üdvözölte az új intézmény létrejöttét, amely a jövő nemzedék anyanyelvi oktatásában fogja kivenni a részét. Kiemelte, hogy a hit, a remény és a szeretet igen fontos tényezője az oktatási-nevelési munkának.

A köszöntések sorát Koncz Hunor János, Székelykeresztúr város polgármesterének köszöntője zárta, aki elmondta, hogy megtisztelő és felemelő számára az óvoda avatásán részt venni, mert nem pusztán egy épületet avattak, hanem a helyi közösség hitének és reménységének kézzel fogható bizonyítékát.

A templomi ünnepséget a himnusz közös eléneklése zárta. Az új óvodaépület előtt a meghívottak megtekinthették az óvodás gyerekek műsorát. Ezután Kovács István közügyigazgató kért áldást az óvodára, valamint az ott zajló munkára, majd az egyházi méltóság, dr. Grezsa István, Varró Margit és Koncz Hunor János elvágták az ünnepi szalagot, átadva azt az ott tanuló gyerekeknek.

 

 

A Berde Mózes Unitárius Gimnázium új óvodaépülete a magyar állam hozzájárulásával, a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében nyújtott támogatás jóvoltából valósulhatott meg.

 

 

A Magyar Unitárius Egyház sajtóosztálya

  1. június 1.