2018. november 18-án, Alsófelsőszentmihályon a 450 éves jubileum tiszteletére felavatták a Gálfi András Közösségi Házat. A 14 órától kezdődő hálaadó istentiszteleten dr. Czire Szabolcs teológiai tanár prédikált az 1Pét 2,5 alapján („Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá…”). Dimény József lelkész-esperes beszámolt a közel 90 éves felekezeti iskola építéséről, államosításáról, visszaszerzéséről és felújítási munkálatairól. A Szentmihályi Vegyes Dalkör ünnepi műsora után a jelenlevők a felújított épület előtt hallgatták meg Gyerő Dávid főjegyző házavató beszédét. Kereki Ildikó ny. tanítónő azt ismertette, hogy hogyan választották meg Gálfi András lelkészt a kórus elnökének. Köble István ny. kántor-tanító és karnagy beszélt a lelkész-após életéről, szerénységéről és emberségéről. A közösségi ház megtekintése után közebéddel zárult az ünnepi alkalom.