Szeptember 7-én Siménfalván falutalálkozót szerveztek, amelynek keretében megünnepelték az egyház 450. jubileumi évét, illetve felavatták az egyetlen unitárius fejedelem, Székely Mózes 2,5 méter magas szobrát az alakuló emlékparkban.

A jeles alkalomból az istentiszteleten úrvacsorát is osztottak, ez alkalomból Kovács István, az egyház közügyigazgatója végzett szolgálatot. Az úrvacsorai ágenda során Sipos László firtosváraljai lelkész, a falu szülötte szólt az egybegyűltekhez. Szén Sándor helyi lelkész üdvözölte az egyházi elöljárókat, a politikum képviselőit, a gyülekezetet és mindazokat, akik hazatértek a közös ünneplés céljából. Lőrinczi Lajos esperes köszöntötte a templomi gyülekezetet, aki az ismert jézusi példázattal élve emlékeztetett arra, hogy a szülőotthon bármikor befogadja és mindig visszavárja gyermekeit. A templomi ünnepséget a helyi gyerekek műsora színezte, amelyet Bálint Hortenzia kántornő állított össze.

Székely Mózes unitárius fejedelem életútját Gyöngyössy János és Bartha Levente ismertette. A 2,5 méter magas szobor Zavaczki Walter Levente szobrászművész alkotása, amelynek létrejöttét a helyi önkormányzat támogatta. Az emlékparban felállított szobrot Péter Zoltán polgármester és Szén Sándor lelkész leplezte le. Az avatást követően fellépett Kiszler Gyula az énekkarral, a székelyszentmihályi citerazenekar, majd Szén Csilla Dzsida Jenő Psalmus Hungaricus című versét szavalta el.

Az ünnepi alkalom terített asztal mellett folytatódott, amely után a közönség a helybeli iskola műsorát tekinthette meg. A fellépők sorát bővítette a rugonfalvi Forgórózsák, valamint a székelykeresztúri Vadrózsák Néptáncegyüttes bemutatója. Jóni Géza és zenekara által biztosított muzsikával és tábortűzzel ért véget a falutalálkozó.n

Az esemény megvalósítását Hargita Megye Tanácsa támogatta.

 

A fotókat Csedő Attila készítette.