A Székelykeresztúri Unitárius Egyházkör esperesi hivatala által szervezett eseményen Farkas Árpád költőre emlékeztek. A szombaton, szeptember 24-én megtartott ünnepség helyszíne Székelyszentmiklós volt, ahol a költő gyermekkorát töltötte. Az emlékező gyülekezet tisztelete jeléül kőemléket állított és fát ültetett. 

A Farkas Árpád-emlékkő Demeter István csekefalvi szobrászművész alkotása. Az emlékjel felirata a család által választott idézet a Nyitott égbolt című versből: „Tudom, szószegők, lőttök majd rám, akárha fácánra, pedig veréb volnék csak, szürke. S pereg majd a tollam, mindnek szárából tinta csepeg. Tudom, óceán nem leszek már, de határátmosóvá eltintatengeredem”.