A Kolozs megyei szindi önkormányzat falumúzeumot létesített a községháza pincéjében, ahol a helybeli unitárius egyházközségnek is rendelkezésére bocsátottak egy cellát, akárcsak a román görög katolikus és görögkeleti gyülekezeteknek. A 11 főre apadt maroknyi unitárius gyülekezet egyházi tárgyakat és tájékoztató anyagokat állított ki, elsősorban a XIII. századbeli templomában használt jelenlegi „készletből”.

A folyó év október 21-én tartott avatóünnepség egyháztörténelmi jellegű meglepetéssel szolgált az unitárius egyház jelenlevő képviselőinek. A helybeli román görög katolikus egyházközség lelkésze az általuk kiállított egyházi kegytárgyak között hívta fel a figyelmet egy 185 éves kerámiafazékra, amit a korabeli szindi unitárius gyülekezet adományozott az akkori görög katolikus egyházközségnek. A húsvéti miséken használatos kegytárgyon a következő feliratok találhatóak: „Ajándékozta a Szindi Unitaria Nemes Szent Ekklesia 1837”, továbbá: „Készült Nemes Hunyad Varmegyében Batizon pro Memoria”.

A maroknyi szindi magyarságnak jelenleg az unitárius egyházközség az egyetlen intézményi kerete, amely hitéleti tevékenységével és közösségszolgálatával a 98%-ban román többségű, összesen 600 fős faluban igyekszik fenntartani a nemzeti azonosságtudatot. A közel ezeréves magyar múltú Szind földrajzi és idegenforgalmi fekvése szerfelett előnyös, mivel csak 5-5 kilométernyire található a Tordai- és a Tordatúri-hasadéktól, illetve a tordai sóbányától.

Szabó László (a Szindi Unitárius Leányegyházközség lelkésze)