2022. november 26-án a Nagyenyedi Unitárius Egyházközség Enyedi György halálának 425 éves évfordulójára emlékezett. Az ünnepség istentisztelettel kezdődött, ahol Jobbágy Júlia, a Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség lelkésze mondott imát, Csécs Márton Lőrinc, a Kolozs-Tordai Egyházkör esperese pedig a szószéki szolgálatot végezte. Szavaikból kicsengett az emlékezés és az értékek megőrzésének fontossága, hiszen a példák követése által építhetjük közösségeinket és saját magunkat is.

Ezután Dr. Kovács Sándor, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet rektora, az unitárius egyháztörténet tanára Egy rendhagyó életpálya. Enyedi György, az unitáriusok istene címmel tartott előadást kultúr- és vallástörténeti vonatkozásokban.

Rácz Norbert Zsolt, a Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség lelkésze, Enyedi György, az unitáriusok Platónja című előadásával folytatódott együttlétünk, ahol betekintést kaptunk a neves tudós filozófiai munkásságába.

Sándor Botond nyugalmazott nagyenyedi unitárius lelkész Ez történt 25 évvel ezelőtt – Enyedi György halálának 400 éves évfordulója című visszaemlékezésében részletesen beszámolt az előző jubileumi ünnepségről.

Nagy Egon, a Bethlen Gábor Kollégium magyar szakos tanára A 21. századi prédikációelemzés irodalmi aspektusban – Enyedi György prédikációi nevet viselő szabadbölcsészeti elemzésében a négy évszázados szövegek jelen élethelyzetekbe való átültetéséről, aktualitásáról beszélt.

Az emlékezés utolsó mozzanataként az egyházközség udvarán található Enyedi György tiszteletére emelt kopjafánál koszorút helyeztek el az egyházközség vezetői és Andrási Benedek, a Magyar Unitárius Egyház főjegyzője. Beszédében hangsúlyozta, hatalmas öröm unitárius közösségünk számára, hogy a fennállásának 400. éves évfordulóját ünneplő Bethlen Gábor Kollégium tiszteletére hirdetett emlékév közepette sem feledkezett meg a közösség a város nagy unitárius személyiségéről, Enyedi Györgyről, az unitáriusok harmadik püspökéről.

A rendezvény szeretetvendégséggel zárult, ahol további beszélgetésekre, emlékek felidézésére került sor.

Szőcs Előd, unitárius lelkész

Nagyenyed