Amikor a Magyar Unitárius Egyházban szolgáló énekvezérek jelenéről és jövőjéről van szó, mindig az  az érzésem, mintha egy veszélyeztetett létformáról kellene biztató jóslatokat mondani. Az elmúlt harminckét év valahogy nem volt elég arra, hogy az énekvezéri szolgálat visszakapja méltó fényét. A 20. század politikai viszonyai ellehetetlenítették a több évszázadon keresztül működő kántortanítói szolgálatot, de annyira, hogy még napjainkban is azt keressük, hogyan lehetne az énekvezérek szolgálatát beépíteni maradandóan az egyházi szolgálat sokrétű valóságába. A nagy és tehetős egyházközségek számára nem kérdés az énekvezéri szolgálat meghatározása, de a többi egyházközségben – és ezek alkotják egyházközségeink nagy részét – különbnél különb megoldásokkal rukkolunk elő. Van, ahol az énekvezér irodai szolgálatot is teljesít, van, ahol a szeretetszolgálati munkából is kiveszi részét, van, ahol templomgondozói munkát is vállal, és van, ahol csak átmeneti egyházi megbízással végzi az énekvezéri szolgálatot.

Hosszú időbe tellett, amíg megértettem, hogy az énekvezéri szolgálat szervesen együtt mozog az egyházközségek adottságaival. Egy nagy és tehetős egyházközség énekvezérét azért lehet csodálni, mert szakmai felkészültsége vetekedik egy-egy előadóművész felkészültségével. De őszinte csodálattal tölt el azoknak az énekvezéreknek a szolgálata is, akiknek kevesebb szakmai felkészültségük van, de az egyházuk és a helyi közösségük iránti szeretetből bevállalták a kántori teendők végzését.

A járványhelyzet két évre megakadályozta énekvezéreinket abban, hogy találkozzanak, és továbbképzésen vegyenek részt.

Február 25–26-án felfrissítettük a 2020-as sepsiszentgyörgyi meghívást, és eleget tettünk neki. Egyházunkban harmincnégy főállású énekvezér szolgál, de ugyanennyi azon egyházközségek száma, ahol énekvezéri teendőket megbízásos alapon végeznek. A harmincnégy főállású énekvezérünk közül huszonöten jelentkeztek be továbbképzőre, megjelent végül tizenkilenc énekvezér. Hárman sajnos betegség miatt nem tudtak részt venni. Mihamarabbi felépülést kívánunk nekik.

A nyitó áhítat és köszöntések után beszámoltunk az elmúlt két esztendő viszontagságairól, a járvány alakította egyházi és liturgikus életünkről, és szomorúan állapítottuk meg, hogy újra viszontagságos időszaka kezdődik életünknek az Ukrajnában kitört háború miatt.

Hosszú évekre visszamenőleg az énekvezér-továbbképzők állandó témája a használatban lévő korálkönyv módosítása. Azok, akik Marosvásárhely valamelyik zenei képesítést (is) adó intézetében tanultak, rendszerint kapcsolatban álltak dr. Molnár Tünde orgonaművésszel és tanárral, aki a korálkönyv módosítását aktuálisnak tartotta, sőt ő maga is a tanítványok kérésére módosított bizonyos darabokat. A munka dandárját László Attila gagyi és kobátfalvi énekvezér végezte el az elmúlt két évben. Előadás keretében ismertette a korálkönyv-módosítás előnyeit és nehézségeit. Ezután az énekvezérek kipróbálták a módosított javaslatok némelyikét, és ők maguk is tettek javaslatot a munka tökéletesítésére. Aprólékos, időigényes, de nagyon hasznos munka volt. A második nap Márk Attila árkosi énekvezér mutatta be az Enyedi Pállal közösen szerkesztett kiadványát: A Magyar Unitárius Egyház orgonái első kötetét, valamint a Mácsafej zenekar Olyan vagy…című megzenésített szerelmes verses lemezét (hanghordozóját).

Ezt követően az énekvezéri csapat átsétált a Krisztus Király-plébániatemplomba, ahol Lőfi Gellért, a Laudate kamarakórus és a Campanella gyermekkar vezetője, római katolikus kántor és karnagy mutatta be Sepsiszentgyörgy és környéke legnagyobb orgonáját. A nap Sepsiszentgyörgy unitárius vonatkozású épületeinek megtekintésével zárult, nem utolsó sorban Dávid Ferenc szabadtéri szobrának megnézésével. Köszönjük az előadók, László Attila és Márk Attila áldozatos munkáját. Köszönjük a házigazda szerepét betöltő egyházközség segítőkészségét, Péterfi Ágnes lelkész és Benczédi Zsófia segédlelkész vendégszeretetét, Hurubás János énekvezér kollegiális nyitottságát, Gazdag Géza gondnok hazahívó és biztató szavait.

Jelen voltak: Csegezi Ildikó, Simándi Teri, Kádár Annamária, Szabó Mária, Dávid Dalma, Máté Ilonka, Hegyi Rózsa, Tódor Éva, Gothárd Attila, Sorbán Enikő, Vas-Székely Piroska, Hurubás János, Kovács Jenő, László Attila, Márk Attila, Kádár Gábor, Árkosi Alfréd, Fekete Judit.

 

Székely Kinga Réka

hitéleti és missziói előadó-tanácsos