2023. március 10–11. között Székelykeresztúron került megszervezésre az egyetemes énekvezér-továbbképző. A továbbképzésre negyvenhat énekvezérünk jelentkezett be, ami az eddigi énekvezér-továbbképzők legmagasabb részvételű rendezvényévé tette az idei kiírást. Ez a növekvő részvétel egyrészt arról tanúskodik, hogy az énekvezéri státusz újra kezdi visszanyerni régi fényét egyházunkban, másrészt arról, hogy egyre többen választják az énekvezéri szolgálatot.
A szakmai továbbképzésről Pap Zoltán orgonaépítő, római katolikus kántor,  Simó Zsuzsa római katolikus karnagy, tanár, Lászlóffy Árpád előadóművész, tanár, Toró Árpád előadóművész, tanár, valamint a szentegyházi Haáz Sándor pedagógus, karmester gondoskodtak. Műhelymunkát vezetett László Attila székelykeresztúri énekvezér.
Köszönet illeti a székelykeresztúri egyházközség keblitanácsát, hogy az egyházközség épületeit megnyitotta a továbbképző előtt. A találkozó lelki gazdagságát gyarapították Mátéfi Tímea és Bartha Alpár lelkészek reggeli áhítatai, a hiterősítő hét keretében szolgáló Szilágyi Szilamér, valamint a főtisztelendő püspök úr bátorító, lelkesítő, igazi főpásztori beszédei.
Jó lélekkel nyugtázzuk, hogy az elvetett mag termést hoz, a marosvásárhelyi Bolyai-téri egyházközség lelkészének, Nagy Lászlónak és énekvezérének, Szabó Hajnalnak korábbi  kezdeményezése tovább él a székelykeresztúri lelkészek és énekvezér odaadó munkájában.
Székely Kinga Réka, Homoródszentpéter