A magyar unitárius ifjúság és más felekezetű, szabadelvűen vallásos fiatalok szervezeteként működő Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) 2022. augusztus 22–24. között a Székelyudvarhelyi- és Székelykeresztúri Egyházkör fiataljai számára, 2022. augusztus 26-28. között a Marosi-, Kolozs-Tordai-, Küküllői- és Háromszék-Felsőfehéri Egyházkör fiataljainak Székelykeresztúron a Berde Mózes Unitárius Gimnázium bentlakásának udvarán szervezte meg az újraindulás céljával az ODFIE Ifjúsági Napokat. A két eseményen az említett egyházkörökből közel 120 fiatal vett részt.

A rendezvény a már konfirmált fiatalokat, illetve azokat, akik idén konfirmáltak szólította meg, azzal a szándékkal, hogy felelevenítsük vagy újratanuljuk a résztvevők az egyletes ragozás tantételeit, azaz hogy felismerjük újra, hogyan lesz a közösségben én, te, ő-ből MI! Az Ifjúsági Napok megszervezésének elsődleges célja tehát az újrakezdés, belső építkezés folyamatának elindítása volt. A belső építkezés fontos tényezője a különböző egyházközséghez tartozó unitárius fiatalok egyletezése, számukra minőségi időtöltés biztosítása, valláserkölcsi nevelés és az értelmi, lelki fejlődés révén. Ugyanakkor fontosnak tartottuk szervezőkként, hogy a szomszédos településeken élő fiatalok kapcsolatba kerüljenek egymással, tanuljanak egymástól, és tapasztalatot szerezzenek az egyleti tevékenységekben. Az Ifjúsági Napok megszervezése révén a különböző településen élő fiatalokat egységbe kívánjuk tömöríteni, és olyan tevékenységeket igyekszünk szervezni számukra, amelyek segítségével erősíteni tudjuk unitárius és ezen belül egyletes identitástudatukat.

Az Ifjúsági Napok programját ismerkedő játékok, vezetett kiscsoportos beszélgetések, kreatív vetélkedők, áhítatok, sporttevékenységek, ODFIE mozi, közös éneklés és istentiszteletek színesítették. Kiemelt programpontja volt az élőkönyvtár, amikor a fiatalok az alábbi témákról beszélgethettek:

… mit jelent egyletesnek lenni a konfirmációtól az egyetemista éveken át;

… mit jelent egyletessé válni az országos rendezvények hatására;

… mit jelent kisebbségi identitásúként hosszú évek óta egyletezni;

… mit jelent nem unitáriusként aktívan egyletezni;

… mit jelent egyletessé válni teológiai hallgatóként;

… mit jelent lelkészként is egyletezni.

A Székelykeresztúron megszervezett Ifjúsági Napokat augusztus 22-én, hétfőn indítottuk a Székelykeresztúri- és Székelyudvarhelyi Egyházkör fiataljainak részvételével. A megnyitót követően a fiatalok összerázó és ismerkedő játékok segítségével kerülhettek kapcsolatba egymással. Az este folyamán vezetett kiscsoportos beszélgetésekre került sor, majd hagyományos vetélkedőre. A napot éjszakai áhítat és közös éneklés zárta. A második napot Lőrinczi Zsófia, harmadéves teológiai hallgató, az ODFIE alelnöke áhítata indította, majd az egyletezés valóságáról, mindennapjairól, jellemet formáló erejéről beszélgethettek a fent említett témák mentén a fiatalok. Borboly Csaba Hargita Megye Tanácsának elnöke és Bíró Barna Botond alelnök köszöntötte és bátorította a közösségépítő tevékenységekbe való bekapcsolódásra a fiatalokat. A délután folyamán sporttevékenységeken vehettek részt a fiatalok, este folytattuk a vezetett kiscsoportos beszélgetéseket, majd kreatív vetélkedőre került sor. A záróistentisztelet Magyari Zita Emese ifjúsági és egyetemi lelkész, az ODFIE elnöke tartotta, amelyet a kiértékelő követett, illetve emléklaposztás.

A 2022. augusztus 22–24. között megszervezett Ifjúsági Napokat a Hargita Megye Tanácsa, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Unitarian Universalist Founding Program támogatta. A Marosi-, Kolozs-Tordai-, Küküllői- és Háromszék-Felsőfehéri Egyházkör fiataljai számára augusztus 26–28. között Székelykeresztúron szerveztünk Ifjúsági Napokat. Pénteken a megnyitót követően a fiatalok összerázó és ismerkedő játékok segítségével kerülhettek kapcsolatba egymással. Az este folyamán vezetett kiscsoportos beszélgetésekre került sor, majd hagyományos vetélkedőre. A napot éjszakai áhítat, közös éneklés zárta és filmnézés zárta. A második napot Magyari Zita Emese ifjúsági és egyetemi lelkész, az ODFIE elnöke áhítata indította, majd az egyletezés valóságáról, mindennapjairól, jellemet formáló erejéről beszélgethettek a fent említett témák mentén a fiatalok. A délután folyamán sporttevékenységeken vehettek részt a jelenlévők, este folytattuk a vezetett kiscsoportos beszélgetéseket, majd kreatív vetélkedőre került sor. A záróistentiszteletet Nagy Norbert, negyedéves teológiai hallgató, az ODFIE alelnöke tartotta, amelyet kiértékelő követett, illetve emléklaposztás.

A 2022. augusztus 26-28. között megszervezett Ifjúsági Napokat a Communitas Alapítvány, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Unitarian Universalist Founding Program támogatta. Köszönet illesse mindazokat, akik a két esemény megvalósítását segítették. Külön köszönet a Székelykeresztúri Unitárius Egyházkör és Egyházközség, valamint a Berde Mózes Unitárius Gimnázium vezetőségének az események kivitelezésében nyújtott támogatásért. Bízunk benne, hogy az idei évben is több fiatalnak mutathattuk meg az egyletezés csodáit, ezzel bátorítva, annak helyi szinten történő folytatására.

Székelykeresztúr, 2022. augusztus 29.

Az Ifjúsági Napok szervező csapata