Budapest, 2018. november 12. – A Magyar Nemzeti Bank „450 éves az unitárius egyház” megnevezéssel 10 000 forint névértékű ezüst és 2000 forint névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki 2018. november 12-én az egyetlen magyar alapítású egyház 450 éves fennállásának alkalmából, valamint a vallásszabadságot hirdető tordai országgyűlés emlékére.

 

2018-ban ünnepli 450 éves intézményes fennállását a Magyar Unitárius Egyház, melynek létrejöttét az 1568-as tordai országgyűlés vallásügyi törvénye tette lehetővé. A törvénynek köszönhetően a reformáció különböző ágai szabadon és békés úton alakulhattak önálló egyházzá, lehetővé téve a négy bevett vallás (a katolikus, a református, az evangélikus és az unitárius) felekezeti rendszerének a kialakulását.

A „450 éves az unitárius egyház” megnevezésű emlékérmék hazánk törvényes fizetőeszközei, de nem forgalmi célokat szolgálnak, elsődleges szerepük a megemlékezés, a tisztelgés a Tordán elfogadott törvény előtt, amely a világtörténelem során először határozta meg a modern demokrácia egyik alapértékét, a szabad vallásgyakorlás jogát, és tette lehetővé többek között az egyetlen magyar alapítású egyház intézményesülését is. Az ezüst és a színesfém változat azonos érmeképpel rendelkezik, csak értékjelzésükben térnek el.

 

Az emlékérmék előoldalának letisztult képét a 18. században készült Bölöni psalterium, a kéziratos unitárius énekeskönyvek egyik ritkaságszámba menő példánya ihlette. Az emlékérme kötelező kellékei az énekeskönyvben használt betűtípussal jelennek meg: a 10 000 illetve a 2000 forint értékjelzés, a Magyarország felirat, melynek kezdőbetűje az énekeskönyv egyik iniciáléját idézi, római számokkal jelölve a 2018-as verési évszám, valamint a BP. verdejel. Az emlékérmén megjelenő díszítősávot a psalterium egyik fejlécének díszítőmotívuma ihlette. A díszítőmotívum alatt látható az emlékérmét tervező Bitó Balázs ötvösművész mesterjegye.

 

Az unitárius egyház visszanyúl a Bibliához, mint forráshoz, amit az érme hátlapja is tükröz. A hátlap központi motívumaként a Magyar Unitárius Egyház címere jelenik meg, mely kősziklán álló galambot, körülötte a farkába harapó kígyót ábrázol, utalva a bibliai idézetre „legyetek tehát okosak, mint a kígyók és szelídek, mint a galambok.” (Mt 10,16b)

A címer fölött az EGY AZ ISTEN félkörirat olvasható, amely az unitárius templomok, templomtornyok jellegzetes felirata, alatta pedig az 1568. évi tordai országgyűlés vallásügyi törvényében is előforduló szentírási igehely (Ef 2,8) A HIT ISTEN AJÁNDÉKA szerepel. Felső félköriratban kiemelve jelenik meg a 450 ÉVES AZ UNITÁRIUS EGYHÁZ felirat, mely egyben utal az emlékérme kibocsátásának alkalmára is. A központi motívum két oldalán, bal oldalon a vallásszabadságot törvénybe iktató tordai országgyűlés és az unitárius egyház megalakulásának évszáma, 1568, jobb oldalon az emlékérme kibocsátási éve, 2018 szerepel.

 

Mindkét emlékérme átmérője 38,61 mm, széle recézett. A 10 000 Ft névértékű emlékérme 925 ‰ finomságú ezüstből, míg a 2000 Ft névértékű színesfém változat réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készül. Az emlékérmék ezúttal is korlátozott példányszámban jelennek meg: 5-5000 darab verhető a 31,46 gramm súlyú ezüst érméből tükörfényes (proof) kivitelben, valamint a 30,8 gramm súlyú színesfém érméből, selyemfényes (BU) kivitelben.

 

Az emlékérmék értékközvetítő, ismeretterjesztő szerepének minél szélesebb körű betöltését elősegítendő, a „450 éves az unitárius egyház” megnevezésű ezüst emlékérme a kibocsátást követő három hónapig, a színesfém emlékérme egy évig névértéken vásárolható meg 2018. november 12-től a Magyar Pénzverő Zrt. érmeboltjában (V. ker. Budapest, Báthory u. 7.), illetve a vállalat honlapján üzemeltetett webáruházban (https://www.penzvero.hu/).