A hét folyamán három lelkészi értekezletre került sor.

Hétfőn a Kolozs-Tordai Egyházkör lelkészei Kolozsváron találkoztak, hogy egymás jelenlétéből és hitéből, a közös imádkozásból és közös gondolkodásból merítsenek erőt munkájuk folytatásához. Ez alkalommal Ilkei Lóránd, a Délnyugat-Erdélyi Szórványegyházközség lelkésze bibliamagyarázatot, Rácz Norbert Zsolt kolozsvári lelkész pedig Halak a hálóban címmel előadást tartott.

Csütörtökön Csíkszépvízen a Székelyudvarhelyi Unitárius Egyházkör lelkészei találkoztak. Az együttlét a Székely Határőr Emlékközpont meglátogatásával, Daczó Dénes és Szakács Zoltán tárlatvezetésével kezdődött. Ezt követően a Kassay Fogadó sóházában tartottak közös gondolatainkból font áhítatot, Istentől kérve megújító erőt a lelkészi szolgálatukra. A találkozót Nagy Adél, recsenyédi és Székely Kinga Réka, homoródszentpéteri lelkészek személyes hangvételű Biblia-ismereti bemutatója tette teljessé.

Ugyanezen a napon, Dicsőszentmártonban a Marosi- és Küküllői Egyházkör összevont lelkészi értekezletére került sor. Ez alkalommal Jakab Emese marosvásárhelyi gyakorló segédlelkész áhítatot, Fülöp Dezső Alpár ádámosi lelkész pedig előadást tartott. Az együttlét Szentgyörgyi Sándor esperes vitaindítóját követően őszinte beszélgetéssel, eszmecserével zárult.

Áldja meg a jó Isten azt az erőt és lelkesedést, amit a lelkészek a találkozásokból merítettek, hogy az bennük megsokszorozódva gyülekezeteik, híveik számára is a hit, lendület és derű forrása lehessen!