Életének 106. esztendejében elhunyt Nemes Dénes nyugalmazott unitárius lelkész.

1913. december 24-én született a Hargita megyei Kadácsban. Teológiai tanulmányait az Unitárius Teológiai Akadémián végezte 1932–1936 között. Teológiai szakvizsgát 1936-ban tett, ugyanakkor énekvezéri képesítést is szerzett. 1938-ban szentelték fel unitárius lelkésznek Kolozsváron. Gyakorló segédlelkészi szolgálatát a dicsőszentmártoni egyházközségben kezdte 1936-ban. 1937-től a homoródalmási egyházközség segédlelkésze és énekvezére volt. További segédlelkészi szolgálatot végzett Vargyason (1938–1939), Korondon (1939–1940), Tordán (1940–1941) és Bölönben (1941). 1941–1946 között a kedei egyházközség lelkésze, míg 1946–1983 között a kálnoki egyházközség lelkészi állását töltötte be. Innen vonult nyugdíjba 47 évi lelkészi szolgálat után.


Temetési szertartására december 3-án du. 2 órától kerül sor a sepsibodoki ravatalozóból.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.