Homoródalmás szülötte volt. Teljes életével, teljes lényével ragaszkodott a világ közepeként ismert községhez, amelynek unitárius gyülekezetét negyvennégy éven át szolgálta.  Életének nagy részét itt töltötte, hiszen gyermekkorától kezdve – leszámítva a középiskolai és a teológiai éveket, illetve a Zsíl-völgyén történt papi pályakezdést – , falusfelei körében élt. Innen táplálkozott. És az ittenieket táplálta lelki és szellemi gyümölcsökkel egyaránt. Életvitelével, helytállásával mutatott utat egy olyan korban, amikor igen nehéz volt ragaszkodással és hittel megmaradni Almás-gödrében és ezeken az ezredév óta belakott és megtartó helyeken, itt, a Székelyföldön.

A tiszteletes úr keze alatt nemzedékek nőttek fel és indultak el életpályájukon. És hosszú szolgálati ideje alatt számos hívét kísérte és búcsúztatta az utolsó út kapujában. Értekezéseit, teológiai jellegű írásait, alkalmi beszédeit. szépirodalmi műveit több kötetben osztotta meg a távolabb élőkkel, és hagyta hátra az utánunk következőkre.

Tekintse meg a Duna Televízió által készített életút-interjút:


Bencző Dénes nyugalmazott lelkész és esperes az udvarhelyszéki Homoródalmáson született 1929. november 29-én. Tanulmányait a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karán fejezte be 1954-ben, majd Lupényban kezdte el lelkészi hivatásának gyakorlását. 1956 májusában meghívták lelkésznek szülőfalujába, ahol 2000-ig, nyugdíjba vonulásáig szolgált.

A humor földön túli ajándék – vallotta 2016 júliusában a Történetek a világ közepéről című könyve bemutatóján Homoródalmáson (Fotó: Simó Márton)

1991–1996 között a Székelyudvarhelyi Unitárius Egyházkör esperese volt. Hivatásgyakorlása során mindvégig nemzete és népe iránt elköteleződve munkálkodott, figyelve arra, hogy a helybeli és környékbeli más felekezetűekkel békésen együttműködve végezze vallásos, értelmiségi és kultúraápoló szolgálatát.

Dedikálás közben

Az előző rendszer évtizedeiben a Szekuritáté is felfigyelt tevékenységére és népszerűségére, amit azzal „jutalmazott”, hogy veszélyesnek és rendszerellenesnek minősítette. 1961-ben a lelkészt a hatalom elrettentő példaként népbíróság elé állította, ahová Benczőt fegyveres kísérettel vezették be. Ekkor az összegyűlt helyi közösség egyhangúan és bátran kiállt lelkésze mellett, elutasítva az ellene felhozott hamis vádakat. Az ítélet börtönbüntetés helyett figyelmeztetés lett, ugyanakkor továbbra is megfigyelés alatt tartották.

A 2000-es évben nyugalmazott lelkész tovább folytatta szellemi munkásságát és a magyar kultúra ápolását, három, egyházi beszédeket tartalmazó kötetet jelentett meg.  Az utolsó előtti szó (2000), Az Úr színe előtt (2002) és A két világ határán (2006) című könyvei legfőképpen szakmai kapaszkodót nyújtanak az utókor lelkészeinek. A történetek a Világ közepéből (2016) című írása a Homoródalmáson töltött évek alatt összegyűjtött anekdotákat, tréfás események leírását tartalmazza.

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke 2018. március 22-én a Magyar Arany Érdemkeresztjével tüntette ki Bencző Dénes nyugalmazott unitárius lelkész-esperest, aki fél évszázados lelkészi szolgálatáért és az erdélyi magyarság körében példaértékű hivatástudattal végzett munkája elismeréseként vehette át a kitüntetést. (Unitarius.org)


A Duna Televízió felvételén Bencző Dénes beszéde 10′ 11″-től:


Bencző Dénes ny. unitárius lelkész-esperes temetése 2019. június 29-én, szombaton 13 órától lesz Homoródalmáson.

A temetési szertartást dr. Tódor Csaba székelykeresztúri, Szász Ferenc brassói és Nagy László marosvásárhelyi lelkészek végzik unitárius szertartás szerint.


 


Isten nyugtassa! A hátramaradottaknak adjon vigasztalódást!

 

Simó Márton/ Élő Székelyföld Munkacsoport

forrás: https://eszm.ro/2019/06/28/elhunyt-benczo-denes-nyugalmazott-unitarius-lelkesz/