Elhunyt Bencze Ágnes fizikatanár, az 1993-ban újraindított kolozsvári Unitárius Kollégium alapító igazgatója. Tanítványai és kollégái rajongásig szerették őt őszinte, szókimondó, mindig tettre kész, élettel teli és vidám természetéért. Amikor az Unitárius Egyház felkérte az újonnan szervezett iskola vezetésére, évnyitó beszédében így vallott megbízatása súlyáról: „Vajon adhatok-e vissza valamit abból a fényből, melyet a szinte ötven éve megszüntetett ősi Főgimnázium reám sugárzott és lelkesített… Alázattal, buzgón, jóakarattal és lelkesen kívánom irányítani az iskolát, hogy a tanári karral és ifjúsággal karöltve jó hírnevét és tekintélyét alapozzuk meg az intézetnek…. Legyen a mi iskolánk nevelőintézet: a tisztességtudás, a mások iránti figyelem, előzékenység, szolgálatkészség és tisztelet forrása.”

A Magyar Unitárius Egyház nevében kérünk Istentől neki csendes pihenést, az őt gyászolóknak pedig vigasztalódást.