2022. május 26-án került sor a székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium ballagási ünnepségére, amit Farkas Orsolya iskolalelkész áhítata, dr. Tódor Csaba lelkész köszöntése és a végzősök rövid alkalmi műsora nyitott meg a helybeli unitárius templomban. A hagyományhoz híven az ünnepség az iskola udvarán folytatódott. A köszöntő beszédek sorát dr. Lakatos Sándor lelkész-tanár, a Berde Mózes Unitárius Gimnázium igazgatója nyitotta meg. Ft. Kovács István püspök úr a Magyar Unitárius Egyház képviseletében köszöntötte a közösséget. Bíró Barna Botond úr Hargita Megye Tanácsának alelnökeként és az iskola véndiákjaként is szólt a jelenlévőkhöz. Őt követte Koncz Hunor-János polgármester úr köszöntése, Nagy Emese angol szakos tanárnő pedig a concordi unitárius-univerzalista egyházközség tagjainak üdvözletét tolmácsolta. Az ünnepi beszédeket a díjak átadása követte.

A Berde Mózes Unitárius Gimnázium legrangosabb díja a Magyar Unitárius Egyház Képviselő Tanácsa által felajánlott Kriza János-díj, amit minden évben egy tanuló vehet át. Őt a XI. és XII. osztályos tanulók választják ki, titkos szavazással. Az idei tanévben a díjat Lévai Attila XII. A osztályos tanuló nyerte el. Az iskola volt lelkész-vallástanára, néhai Bartha Alpár lelkész 2000-ben alapította a Tolerancia-díjat azok számára, akik a 4 év alatt kitűntek társaik iránti toleráns magatartásukkal. Az idei tanévben, szintén titkos szavazat alapján a díjat Tófalvi Tamás nyerte el. A Pedagógusszövetség országos elnökségének díját Simó Krisztina végzős diák, körzeti elnökségének díját pedig Vas Krisztina és Szőcs Zsuzsánna diák kapta. Hargita Megye Tanácsa által felajánlott díjakat Orosz Rita Viktória, Cocean Szekeres Kriszta és Jakabfi-Biró Csenge végzős diákok kapták. Hargita Megye Tanfelügyelősége által jó tanulmányi eredményért felajánlott díjat Berei Beáta XII. B osztályos diáknak adták át. A következő díjat Crişan Alexandru úr hozta létre 2015-ben azon végzős diák számára, aki gimnáziumi évei alatt a legtöbbet fejlődött román nyelvtudás terén, amit ezúttal Hageanu Sonia Andrea tanuló érdemelt ki. Ezt követte a concordi gyülekezet ajándékainak átadása a végzős ösztöndíjasok számára (Benkő Amanda, Berei Beáta, Jakab István, Keresztes Éva, Koszta Csaba, Simó Krisztina, Varga Csilla, Vas Krisztina). Az Unitárius Nők Országos Szövetségének díjában Magyari Ingrid Kitti XII. A osztályos tanuló részesült. Killyéni Preisner Imre 1938-1943 között volt a székelykeresztúri Unitárius Főgimnázium igazgatója. A kiemelkedő teljesítményű unitárius sportoló és testnevelő tanár munkájának emlékére 2017-ben unokái emlékdíjat alapítottak. A Killyéni díjat idén Cocean-Szekeres Kriszta vehette át, aki diákévei alatt a talajtorna terén ért el dicséretes eredményeket. Székelykeresztúr Város Polgármestere, Koncz Hunor-János úr által felajánlott díjat Török Sarolta XII.B osztályos vehette át. Az Erdélyi Magyar Néppárt székelykeresztúri szervezetének díját Máté Adrienn Gabriella, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség székelykeresztúri szervezetének díját pedig Imre Antal Zoltán végzős diák kapta. A Székelykeresztúri Önkormányzat Kulturális- és Sport Bizottsága által felajánlott díjat Mátéffy Kund, illetve Orosz Rita végzős diákok a kultúra terén nyújtott teljesítményükért vehették át. A Székelykeresztúri Kistérség Szövetség jutalomban részesítette Koszta Csaba, Tófalvi Tamás és Jakab István végzős diákokat. Dr. Nagy Zoltán István úr, a Sanopoint egészségügyi központ létrehozója és tulajdonosa könyv- és pénzjutalmat ajánlott fel azon végzős részére, aki az iskolai évek során a biológia tanulmányozásában a legjobb teljesítményt nyújtotta. A felajánló célja támogatni azokat az ifjakat, akik az orvosi pályát tervezik megcélozni. Idén ezt a díjat Berei Beáta diák érdemelte ki.

Az ünnepség zárásaként került sor a fáklyaátadás momentumára, amikor a végzős diákok részéről Cocean-Szekeres Kriszta osztályos tanuló, az búcsúzó diákok nevében pedig Demeter Gergő XI. B osztályos tanuló mondott beszédet. Az előkészítő és az I. osztályos tanulók nevében Kelemen Botond és Jakab Fanni kisdiákok köszöntötték a végzősöket.