A Berde Mózes Unitárius Gimnázium a 2023. május 25-én tartott ballagási ünnepélyén 36 végzős diákot búcsúztatott. A végzősök reggel 9 órától az unitárius templomban ünnepi áhítat keretében búcsúztak. Az ünnepi áhítatot Farkas Orsolya iskolalelkész végezte, a diákok részéről Bálint Imola végzős diák mondott köszönetet az elmúlt 4 év alkalmaiért és a támogatásért. Az udvari ünnepség keretében dr. Lakatos Sándor igazgató köszöntötte elsőként a végzősöket. A Magyar Unitárius Egyház képviseletében Andrási Benedek főjegyző mondott köszönetet az iskolának, a szülőknek és a támogató közösségnek.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Biró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának alelnöke, aki közéleti szereplőként és egyben az iskola véndiákjaként bíztatta a végzősöket. A díszmeghívottak sorában jelen volt Demeter Levente főtanfelügyelő, Burus Siklódi Botond, az RMPSZ elnöke, Lászlóffi Pál-István ny. elnök, Koncz Hunor János polgármester, Sebestyén Zsolt alpolgármester, Rátz István és Tőkés Lehel megyei tanácsosok, a város iskoláinak igazgatói, valamint további egyházi és világi elöljárók, partnerek és támogatók.

A ballagási ünnepség keretében Béni Etelka végzős tanuló Elekes Ferenc, Tisztesség adassék című versét mondta el, Nistor Orsolya a végzős diákok nevében mondott búcsúztatót. A fáklyaátadás rendjén Böjte Tímea, tizenegyedik osztályos tanuló mondott beszédet. Az elemi osztályosok nevében Ladó Ágnes I. osztályos tanuló búcsúztatta a végzősöket.

Az idei tanévben a XI. és XII-es diákok szavazata és a tanári kar döntése alapján Bálint Imola XII.A osztályos tanuló nyerte el a Kriza János-díjat. Az újkori Unitárius Gimnázium történetében Berde Mózes díjban részesül az a diák, aki mind a 4 líceumi tanévét tízes általánossal abszolválta. A díj átadására legutóbb 2021-ben volt lehetőség. A 2019/2023-as évfolyamon Fazakas Tünde érdemelte ki ezt a ritka kitüntetést.

A XII. osztályos diákok titkos szavazata alapján szintén Bálint Imola nyerte el a néhai Bartha Alpár lelkész által alapított Tolerancia díjat. Burus Siklódi Botond, a Romániai Magyar Pedagógusszövetség országos elnöke a szövetség díját Gellérd-Székely Ágota végzős diáknak adta át. A Hargita Megye Tanácsa által felajánlott díjakat Rátz István képviselő nyújtotta át Fodor Beáta-Klementina, Patakfalvi Csaba-Lajos és Domokos Botond végzős diákoknak.

Az Unitárius Nők Országos Szövetségének díjában Ferencz Timea-Eszter végzős tanuló részesült. A Gondviselés Segélyszervezet jutalomban részesítette Bálint Imola, Demeter Gergő, Ferencz Timea-Eszter tanulókat. A díjakat Bartha Alpár lelkész, a szervezet munkatársa adta át. Az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet részéről Lőrinczi Zsófia alelnök oklevelet nyújtott át az egyletes munkatársaknak.

A Crişan Alexandru úr által 2015-ben létrehozott díjat, amit azon végzős diák vehet át, aki gimnáziumi évei alatt a legtöbbet fejlődött román nyelvből idén Fazakas Tünde végzős érdemelte ki. A díjat a család megbízásából Csiszér-Rajti Tibor Sándor tanár úr adta át.

Az idei évben a Killyéni Preisner Imre emlékére alapított díjban Mátyás Helga részesült, a dr. Elekes Domokos egyházi főgondnok emlékére felajánlott díjat Nistor Orsolya vette át.

Hargita Megye Tanfelügyelősége által felajánlott díjat Fazakas Tünde diák vehette át a főtanfelügyelő úrtól. Koncz Hunor János polgármester által felajánlott díjat Fodor Beáta-Klementina és Baranyai Dávid, az EMSZ által felajánlott díjat pedig Szász Arnold vette át Györgyi Attila elnök úrtól, az RMDSZ díját Bedő Tamás-Adrián vehette át Klein László elnök úrtól. Székelykeresztúr Város Önkormányzata Kulturális- és Sportbizottsága által felajánlott díjakat Béni Etelka és Nistor Orsolya diákok vehették át. A díjakat Sebestyén Zsolt alpolgármester nyújtotta át. A Székely Nemzeti Tanács által felajánlott díjat Mátyás Helga, a Székelykeresztúri Kistérség Szövetség jutalmát Bálint Imola és Bálit Renáta végzős diákok kapták meg. Az Erdélyi Ifjúsági Egyesület szintén jutalomban részesítette a legaktívabb ifjú munkatársakat. A FUDOSHIN sportklub különdíjban részesítette Patakfalvi Csaba-Lajos végzős diákot. A díjat Fazakas István edző nyújtotta át.

Ballagási ünnepség keretében, nyugdíjba vonulása alkalmával köszönetet mondtak Farkas Ágnes német szakos tanárnőnek 39 év pedagógusi munkájáért és az iskola ügyéhez való ragaszkodásáért. A munkaközösség nevében dr. Lakatos Sándor igazgató és Andrási Benedek főjegyző díszoklevelet és virágot nyújtott át.

dr. Lakatos Sándor

Fotó: Szőcs Annamária és Vári-Nagy Zsófia