Egyházköri ünnepség a 450 éves évforduló jegyében. Székelyudvarhely, 2018. május 5.

 

Székelyudvarhelyen, a vallásszabadság és Magyar Unitárius Egyház megalakulásának 450. évfordulója alkalmából az egyházkör és a köri nőszövetség ünnepséget szervezett azzal a céllal, hogy megünnepeljék azt az időt, amit egyházunk alapítása óta megélt.

Ez a rendkívüli alkalom bővelkedett olyan programokban, amelyek lelki töltekezésül szolgáltak sokak számára. Eljöttek a Homoród menti unitárius falvak képviselői, valamint Gyergyószentmiklós, Csíkszereda, Szentegyháza, Zetelaka és Székelyderzs unitáriusai. A házigazda szerepet a székelyudvarhelyi belvárosi egyházközség vállalta fel, közreműködött az egyházkör vezetősége, a Bethlen negyedi unitárius gyülekezet nőszövetsége.

Az ünnepség a zászlóanyák bevonulásával kezdődött, miközben az ifjúsági induló csendült fel, majd Simó Sándor, székelyudvarhelyi lelkész-esperes tartott áhítatot.

A résztvevőket köszöntötte Simó Sándor esperes, ft. Bálint Benczédi Ferenc püspök, Dimény Csilla Júlia, az Unitárius Nők Országos Szövetségének elnöke, Gálfi Árpád helybeli polgármester, Kőrösi Viktor Dávid, Magyarország csíkszeredai konzulja, Bíró Botond, Hargita Megye Tanácsának alelnöke, Miklós Zoltán múzeumigazgató és Simó Melinda köri nőszövetségi elnök.

A testvérfelekezetek részéről megtisztelte a rendezvényt jelenlétével dr. Bekő István református lelkipásztor és Bajkó Norbert plébános. A köszöntők után a vándorabrosz átadása következett, majd György Izabella köri nőszövetségi titkár beszámolt, az egyházkör nőszövetségeinek munkájáról. A hálaadó istentisztelet délelőtt 11 órakor kezdődött, mely alkalommal imát mondott: Kelemen Szabolcs szentegyházi lelkész. A szószéki szolgálatot Solymosi Alpár csíkszeredai lelkész végezte. Az ünnepi műsor keretében Orbán Gyöngyvér karnagy vezetésével fellépett a helyi dalárda, és Lajos Attila, Barabás Anita és Kovács Beáta konfirmandusok szavaltak. Az istentisztelet keretében dr. Czire Szabolcs teológiai tanár A magyar unitárius hitelvek sajátosságai címmel tartott előadást.

13 órakor a résztvevők közösen felsétáltak a Haáz Rezső Múzeumba, ahol részt vettek az Egy az Isten. Fejezetek az erdélyi unitarizmus történetéből című kiállítás megnyitóján.

A kiállítást ft. Bálint Benczédi Ferenc püspök nyitotta meg, hangsúlyozva az unitárius egyház szellemi, lelki és tárgyi megvalósításait. Miklós Zoltán múzeumigazgató a kiállítás létrejöttéről beszélt a népes közönség előtt. Szász Hunor, a kiállítás kurátora 30-40 fős csoportokra osztva vezette körbe a jelenlevőket. A kiállítás Dávid Ferenc első püspök idejétől Gellérd Imre lelkész és teológiai tanár koráig tartalmaz felbecsülhetetlen kincseket. A kiállítás május 5. és június 17. között tekinthető meg, keddtől vasárnapig.

A szervezők köszönetüket fejezik ki azoknak a gyülekezeteknek, akik felajánlották a kegyszereiket és egyéb tárgyaikat, amelyekkel gazdagabbá tették a kiállítás anyagát. Arra bíztatjuk unitárius és más felekezetű testvéreinket, hogy látogassák meg a kiállítást, mert ezáltal is gazdagabbak leszünk ismereteinkben. Nagy szellemi és lelki kincsek birtokában van az unitárius közösség. Istené legyen a hála az ünnep létrejöttéért és a kiállításért.

Simó Melinda