A jubileumi év rendezvényeinek keretében egyetemes unitárius kórustalálkozót szerveztek április 28-án Homoródalmáson.

A homoródalmási unitárius templomban zajló eseményt főtisztelendő Bálint Benczédi Ferenc püspök úr áhítata nyitotta meg, amely után köszöntőt mondott Csete Árpád ULOSZ-elnök és helybeli lelkész, illetve Tikosi László polgármester.

A kórustalálkozó alkalmával fellépett a sepsiszentgyörgyi, az olthévízi, a székelykeresztúri, a csíkszeredai, a régeni, a vargyasi, a két brassói, a szentivánlaborfalvi, a nagyajtai, a felsőrákosi, a székelyderzsi, a kolozsvári és a homoródalmási kórus, az eseményt a székelyszentmihályi citerazenekar népdalai és a dalárdák előadásai színesítették. A fellépők mindegyike különleges dalokkal készült: az egyházi énekeskönyv dallamai és a zsoltárok mellett hallhatóak voltak megzenésített versek kórusfeldolgozásai, kortárs egyházi és világi többszólamú művek, gospelek.

Az ünnepi alkalom révén a templom megtelt a hívek énekével és lendületével, amely bizonyítja, hogy az egyház hagyományvilágához tartozó közös éneklés ma is létező, az élő vallásosságot erősítő tradíció.