Az idén 200 éves a csehétfalvi unitárius templom. Ebből az alkalomból július 2–5. között ünnepségsorozatot szervezett az egyházközség, aminek kezdő momentuma volt a vasárnapi hálaadó istentisztelet. Ez alkalommal Kovács István püspök végezte a szószéki szolgálatot. Az egyházi beszédet követően Lőrinczi Lajos helyi lelkész, a Magyar Unitárius Egyház közügyigazgatója köszöntötte az egybegyűlteket és ismertette a templom történetét. Beszédében arról is beszámolt, hogy a Vallásügyi Államtitkárság, Hargita Megye Tanácsa és jóakaratú támogatóknak köszönhetően az elmúlt évben sikerült újra fedni a zsindelyes tornyot, illetve felújítani a templom tetőszerkezetét is. A templomi ünnepség végén a csehétfalvi születésű Balázs Antal fafaragó mester egy általa készített kopjafát adományozott az egyházközségnek. A vasárnapi ünnepség szeretetvendégséggel és a Serítő néptánccsoport fellépésével zárult.