Május 8-án a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dísztermében bemutatták dr. Rezi Elek Megújulás. Visszatekintés rektori szolgálatom tíz esztendejére a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben című könyvét. Az előadáson nagy számban vettek részt teológiai hallgatók, tanárok, egyházi személyiségek és érdeklődők.

A kötetet dr. Koppándi Botond teológiai tanár ismertette. A könyv külső jegyeinek bemutatása után elmondta, hogy a kötet olyan átfogó munka, amely ismerteti a teológiai egyetem intézményét, betekintést enged a 2006–2016 között zajló eseményekbe, amelyek a könyv által felidézhetőek és újra átélhetőek lesznek. Dr. Koppándi Botond méltatásában kiemelte a tanévnyitó és -záró rektori beszédek fontosságát, amelyeket olvasás közben „szinte hallani lehet”.

Az esemény színvonalát emelte a protestáns teológiai hallgatók karának fellépése.

Dr. Rezi Elek beszédében kiemelte annak jelentőségét, hogy volt tanítványai, jelenlegi teológiai tanártársai méltatják munkásságát: dr. Koppándi Botond ismertette a könyvét, illetve pár nappal korábban dr. Kovács Sándor teológiai tanár, volt tanítványa laudálta a Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári fokozatú kitüntetésének átvételekor. A szerző utalt arra, hogy „értelme volt a magvetésnek”, az oktatói munkának. A professzor kitért könyve megírásának két céljára: az első, hogy nyomot hagyjon, és hogy összefoglalja az intézet éveit, valamint fontosnak tartja a román nyelvű lábjegyzetek szöveghű idézését annak érdekében, hogy az utókor számára is elérhetőek legyenek azok a dokumentumok, amelyek a teológiai intézet egyetemmé minősülésében szerepet játszottak. A szerző beszédében köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak a könyv létrejöttéhez külön megemlítve dr. Adorjáni Zoltán volt dékánt, a kötet lektorát.