2010-ben a Sepsiszentgyörgyi Kriza János Unitárius Vegyes Dalárda kezdeményezésére elindult a Háromszék-Felsőfehéri Egyházkör, a Dicsér Téged teljes szívem egyházköri kórustalálkozó.
Idén tizenegyedik születésnapját ünnepelte a rendezvény. A nyitó áhítat után, köszöntőbeszédek hangzottak el. Andrási Benedek, a Magyar Unitárius Egyház főjegyzője, Erdő B.Vilmos egyházköri felügyelőgondnok és Karácsony Gabriella, a házigazda kórus karnagya köszöntötte a jelenlevőket.
Köszönjük a Brassói Unitárius Vegyeskarnak, a Felsőrákosi Kórusnak, a Négyfalusi Polifónia Kórusnak, az Olthévízi Vegyes Dalárdának, a Vargyasi Dávid Ferenc Dalárdának, a Nagyajtai Gazdag Miklós Polgári Daloskörnek, a Kriza János Unitárius Vegyes Dalárdának és karnagyaiknak a részvételt, a szolgálatot!
Az ünnepséget Szabó Előd esperes úr ünnepi beszéde zárta, majd szeretetvendégségre került sor.
Fotó: Demeter Zoltán