A Dávid Ferenc-emlékzarándoklat előestéjén a dévai gyülekezet a Magyar Unitárius Egyházzal karöltve kiállításmegnyitót szervezett a Bethlen-kastélyban. Koppándi Zoltán Attila helybeli lelkész köszöntötte az igen szép számban egybegyűlt közönséget, a magyar érdeklődőket, a román meghívottakat és az appletoni testvérgyülekezet amerikai képviselőit. Kovács István közügyigazgató egyházunk részéről köszöntötte a jelenlevőket, majd a jubileumi év jelentős eseményeinek tükrében rámutatott a Dávid Ferenc mártíromságának városában zajló kiállításmegnyitó jelentőségére, a 16. századi Erdély korát meghaladó országgyűlési határozatára, amelynek jelentőségét immár a Magyar Parlament törvénybe ültetett emléknappal ismerte el idén tavasszal, a történelmi örökség, a múlt máig ható szellemére.

Kiszely Fabius Tiberiu, Hunyad megye prefektusa köszöntőjében kiemelte az előtte szóló beszéd számára fontos kulcsszavait: tolerancia, vallásszabadság, Erdély, együttélés. A politikus elmondta, hogy Erdély az a föld, ahol a különféle nemzetek egyenlő jogokat élvezve élnek együtt, s hogy a vallásszabadság napjának állami elismertetéséért nem lehet erőszakosan fellépni.

Hunyad város szülötte, a kiállításmegnyitó ötletgazdája, Winkler Gyula EP-képviselő elmondta, hogy nagy öröm számára szülőföldjének értékeit ünnepelni, ismertetni, népszerűsíteni. Üdvözlő szavaiban kiemelte, hogy az idei év több szempontból is jelentős: nemcsak az unitáriusok és a vallásszabadság jubileumi éve, hanem a kulturális örökség európai éve is, s mint ilyent, számára büszkeség és öröm az unitarizmus egyetemes értékét, a vallásszabadságot és a toleranciát mint európai kulturális örökséget népszerűsíteni, bemutatni Brüsszelben.

Dr. Kovács Sándor teológiai tanár, egyetemi docens előadásában felvázolta Dávid Ferenc életútját a korabeli történelmi viszonyok kontextusában. Az előadó kiemelte, hogy a szász származású Dávid Ferenc sokáig a keresztény egység visszaállításáért küzdött, majd – amikor a katolicizmus és a protestantizmus dogmatikai nézetkülönbségei végérvényessé váltak – az egyházalapító miként jutott lépésről lépésre közelebb az unitarizmus szellemi megalapozásához.

Az est színvonalát Kalauz Mirisz gitárelőadása emelte, aki korabeli dallamokat szólaltatott meg.

Az impozáns, nagy történelmi múltú palotában kiállított unitárius múltat és jelent bemutató anyagról Bálint Róbert Zoltán közigazgatási előadótanácsos beszélt.

A többnyelvű közönségre való tekintettel a felszólalók két-három nyelven is köszöntötték az egybegyűlteket, az előadás szövege román nyelven, nyomtatott formában is elérhető volt, míg az amerikai résztvevők számára folyamatos szinkrontolmácsolást biztosított majd kétórás rendezvény teljes időtartama alatt Koppándi Botond Péter teológiai tanár.

Andorkó Júlia Eszter