Április 18–19-én Bukarestben is megszólalt a vallásszabadság egyetemes üzenete. E két napon magyar és román nyelvű istentisztelettel, az unitarizmus múltját és jelenét bemutató kiállítással, valamint a Libertatea conștiinței și conștiința libertății – Despre unitarianism (A lelkiismeret szabadsága és a szabadság lelkiismerete – Az unitarizmusról) című kötet bemutatójával ünnepeltük Erdély egyik legértékesebb szellemi kincsének, az 1568-ban Tordán kihirdetett vallásszabadság törvényének 450. évfordulóját. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik hozzájárultak az esemény megvalósításához, a Bukaresti Balassi Intézetnek, a Román Kulturális Intézetnek, a Bukarest Egyetem munkatársainak és a jelenlevő testvér felekezetek képviselőinek.

Mesajul universal al libertății religioase a răsunat și la București pe 18 și 19 aprilie. În aceste două zile am sărbătorit prin slujbe religioase în limba maghiară și română, prin vernisajul expoziției care prezintă trecutul și prezentul Bisericii Unitariene și prin lansarea cărții Libertatea conștiinței și conștiința libertății – Despre Unitarianism. Volum realizat în parteneriat cu Universitatea din București, pentru aniversarea a 450 de ani de la promulgarea unei dintre cele mai importante valori spirituale ale Transilvaniei, Edictul libertății religioase de la Turda din 1568. Mulțumim partenerilor noștri Institutului Cultural Ballasi din București, Institutului Cultural Român, colaboratorii noștri de la Universitatea din București, și reprezentanții Bisericilor pentru ajutorul acordat și pentru prezența lor la acest eveniment.