Bár a járványügyi helyzet nagyban befolyásolja mindennapi életünket, nem mondhatunk le a megszokott közösségi alkalmainkról, tevékenységeinkről, hit- és embertársainkkal való találkozásainkról.

Az idei év első negyedévében számos alkalommal gyűltünk össze, próbáltuk közösségi életünket a megszokott mederben tartani.

 1. Mindjárt az év elején újévköszöntő keretében Demeter Domokos gondnok megtartotta a tavalyi év beszámolóját.
 2. A keblitanács gyűlésen elnökválasztásra került sor.
 3. Február 7-én a lelkészi hivatalban Farsang alkalmából farsangi fánkot és süteményeket kínáltunk a jelenlévő gyülekezeti tagoknak.
 4. Február 25-én dr. Tódor Csaba lelkészünket köszöntöttük születésnapja alkalmából és egyúttal megköszöntük, hogy már öt éve munkálkodik egyházunkért Székelykeresztúron.
 5. Bensőséges ünnepünk volt március 8-án, Nőknapján, amelyen dr. Tódor Csaba lelkész és Tódor Éva énekvezér zenével kedveskedtek, és olyan jó hangulatot teremtettek, hogy még az is dalra fakadt, akinek különben nincs jó énekhangja.
 6. Március 15-én részt vettünk a márciusi 15-i ünnepi istentiszteleten és városi ünnepen.
 7. Az Országos Unitárius Nőszövetségben választmányi tagságot viselünk, és részt veszünk a szervezet on-line munkájában.
 8. Virágvasárnapra készülünk, megegyezés szerint mindenki visz egy szál virágot az Úr asztalára.
 9. Nagypénteken Passió-éneklés lesz a templomban dr. Tódor csaba lelkész, Tódor Éva énekvezér, valamint Dénes Erzsébet segédlelkész közreműködésével.
 10. Dénes Erzsébet segédlelkész 400 000 forintot pályázott ifjúsági nyári tábor céljára, amelyen a konfirmándus ifjak fognak részt venni.
 11. Húsvét másodnapján a locsolásra készülünk, a férfiak a templomból kijövet megöntözik a nőket, akik pirostojással köszönik meg a kedvességet. E program sikere érdekében a Nőszövetség pirostojás festő foglalkozást szervez, amit fotóval is megörökítünk.
 12. Idén 11 unitárius ifjú konfirmál egyházközségünkben, erre készülődve 11 gyermeknek meglepetést tervezünk.
 13. Április 15-én este 6 órai kezdettel Sebestyén Péter, marosvásárhelyi katolikus lelkész Kiskertembe rozmaringot ültettem című könyvének bemutatójára várjuk az érdeklődőket a városi Művelődési Házba.

Folyamatosak a templom körüli felújítások és a környezetének szépítése. Mindenkinek köszönjük a részvételt, a segítséget, Isten áldja munkájukat!

 

Lukács Mária,

a keblitanács elnöke