A Magyar Unitárius Egyház ifjúsági szervezeteként működő Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet idén 45. alkalommal szervezte meg, július 28-30. között az Unitárius Ifjúsági Konferenciát a Maros megyei Jobbágyfalván, amelynek központi témáját a Ben/nem/él kifejezés adta meg. A rendezvény a 17 év feletti fiatalokat, a családos, illetve örök egyleteseket szólította meg, velük és a központi szervező csapat részvételével több, mint 150 egyletes vitte tovább az 1928-ban először megszervezett konferencia hagyományát. A konferencia ideje alatt előadásokra, istentiszteletekre, közös beszélgetésekre, különböző szabadidős tevékenységekre, koncertre, illetve minőségi együttlétre került sor. A konferencia zárómozzanataként emlékplakett avatásra került sor. A konferencia munkálatainak összegzéseként az alábbi nyilatkozatot tesszük közzé.

Az 1928–1939 között, majd az 1991 óta évente megszervezett unitárius ifjúsági konferenciák elsősorban egy-egy megadott téma feldolgozását célozzák, többnyire olyan területekről, amelyek az ifjúság életében fontos szereppel bírnak. Az idei rendezvényen szervezőkként fontosnak tartottuk, hogy olyan, a fiatalok életében is fontos szerepet betöltő témát boncolgassanak, amely segítheti őket a mindennapok kihívásai közepette, illetve a pályaválasztás útvesztőiben. A konferencia a Ben/nem/él témát dolgozta fel, amely által szervezőkként azt szerettük volna hangsúlyozni, hogy mi minden határozza meg a személyiség fejlődését, mi minden adódik hozzá az alaptevékenységként folytatott mindennapos munkához. Természetesen kifejezésre szerettük volna juttatni azt a tényt is, hogy a 122 éves múltra visszatekintő egylet identitást formáló tevékenysége miként határozza meg a benne tevékenykedőket.

Ilyenformán az előadók sorát olyan személyek erősítették, akik kiemelkedő tevékenységet folytatnak alap foglalkozásuk mellett. Az eseményt Farkas Orsolya, a Berde Mózes Unitárius Gimnázium iskolalelkésze (Székelykeresztúr) által tartott istentisztelet nyitotta meg, aki a bennünk élő végletekig elmenő ellentmondásokról beszélt a jelenlévőknek, kiemelve azt az üzenetet, hogy mindenki megérdemli, hogy boldogan éljen. Ezt követően ft. Kovács István, a Magyar Unitárius Egyház püspöke (Kolozsvár) ünnepélyesen megnyitotta a 45. Unitárius Ifjúsági Konferenciát. Felemlegette az elmúlt 30 év egyletes sikereit, illetve a benne élő fiatal énnel kötött szövetségekről beszélt a résztvevőknek. A megnyitót követően Fazakas Bence (Székelykeresztúr) Világ a világban – Portrék az autoritás nélküli emberekről címet viselő fotókiállításának megnyitójára került sor, amelyen az alkotó részletesen beszámolt a portrék elkészítésének ötletéről és folyamatáról. Kifejtette, hogy hiteles képet szeretett volna alkotni a fogyatékkal élők pályaorientációs elképzeléseiről. A kiállításmegnyitót követően kiscsoportos beszélgetésekben dolgozták fel a konferencia témáját a résztvevők, Lőrinczi Levente, lelkész (Kissolymos), Tőkés Lehel egykori egyletes, (Homoródszentpál), Farkas Orsolya, iskolalelkész (Székelykeresztúr), Isztojka Máté központi egyletes (Szentábrahám) és Ilkei Lóránd központi egyletes (Vargyas) vezetésével. A napot a mára már hagyományossá vált tábortűz melletti közös éneklés zárta, ahol az ODFIE legendás zenészei pengették a húrokat és töltötték meg ismerős dallamokkal a Tündér Ilona völgyének csendjét.

A pénteki napot Lőrinczi Zsófia harmadéves teológiai hallgató, az ODFIE alelnöke (Szentábrahám) reggeli áhítata indította. Ezt követte a Ben/nem/él tematikára épülő előadássorozat. Dr. Jakabházi Béla Botond, a Nyárádgálfalvi Unitárius Egyházközség lelkésze, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet óraadó tanára, pszichológus a konferencia témájának pszichológia alapjait fejtegette a lélektérkép segítségével. Péterfi Zita Ágnes, a Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség lelkésze, Bennem beszél – Ő/szint/én című előadásában az isteni gondviselés mindennapjainkban tetten érhető folyamatos jelenlétéről beszélt. Arról az erőről, amely kisimítja a még összegyűröttnek tűnő ráncokat, és folyamatosan visz előre. Kondor Enikő, a Baca-Csicsómihályfalvi Református Egyházközség lelkésze, Bennem mesél – Egy lelkésznő naplójából címen tartott előadást, amelyben az írás gyógyító, formáló, alakító erejéről vallott, illetve bemutatott néhány részletet az Eszméletek nevű Facebook-oldalon futó Egy lelkésznő naplójából írásokból. Lőrinczi Levente, a Kissolymosi Unitárius Egyházközség lelkésze, Bennem zenél – Esténként a tóban című előadásában a zenélés életében betöltött szerepéről, annak lelkészségét meghatározó vonatkozásait emelte ki. Az előadássorozatot követően Üdítő választható tevékenységekre került sor: az érdeklők limonádézhattak kérdéseik társaságában az előadókkal, egyletes játékokat játszhattak, illetve a sportkedvelők vizes focira nevezhettek be. A délután folyamán két kerekasztal-beszélgetésre került sor, Járai-Szabó Richárd, kommunikációs szakember, rádiós, slammer (Székelyudvarhely-Kolozsvár) moderálásával az irodalomról beszélgetett Molnár Imola, lelkész (Brassó), Nagy Egon, pedagógus (Nagyenyed), Tófalvi Előd, építészmérnök, drámaíró, slammer (Korond-Budapest). Az előadók életében az irodalmi tevékenység bár nagyon fontos szerepet játszik, mégis sokuk számára úgynevezett hobbiként fogható fel, az a plusz, ami mindennapos munkájukat teljessé teszi. A második kerekasztal-beszélgetés a sport témában zajlott, olyan személyek beszélgettek Elekes Zsolt, iskolalelkész (Kolozsvár) vezetésével, akik a sportban találták meg azt a fogódzót, amely alap hivatásukat kiegészítve, illetve mindig is bennük élt a sport iránti vágy, de több területet kipróbálva határozták el magukat mellette. A beszélgetésben részt vett Józsa Tihamér, református lelkipásztor (Árkos), Nagy Norbert, teológiai hallgató (Koronka) valamint Sorbán Előd, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Sport- és Testnevelés Karának hallgatója, labdarúgó utánpótlásedző (Homoródalmás). Az előadássorozatot követően újból Üdítő választható tevékenységekre került sor: az érdeklők limonádézhattak kérdéseik társaságában az előadókkal, egyletes játékokat játszhattak, illetve a sportkedvelők vizes focira nevezhettek be. A vacsorát követően a Nosztalgia-sarok megtelt élettel, a találkozás öröme, régi barátságok megerősítésére és újak kötésére került sor. A konferencia utolsó estéje a Szintaxis zenekar koncertjétől volt hangos. A csendre vágyók éjfélkor Koppándi Júlia, a Magyar Unitárius Egyház médiareferense, az ODFIE egykori elnöke (Kolozsvár) vezetésével kereshették az éjszakai áhítat alatt, kik és hogyan határozzák meg azt, akivé folyamatosan válunk, kiknek az arcvonásait, hangját, erejét hordozzuk ebben a folyamatban magunkban, azaz kik és hogyan élnek bennünk.

A szombati záróistentiszteletet dr. Kovács Sándor a Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karának dékánja (Kolozsvár), tartotta, aki a közösségben megmutatkozó összetartó erőre helyezte a hangsúlyt, kiemelve az isteni, láthatatlan, bennünk élő és bennünket összekötő erőt, illetve kiemelte, hogy az egyletes identitástudat ott él minden egykori és minden jövőbeli egyletesben és összekapcsol. Ezt követően emlékplakett avatásra került sor, amelyen Nagy Norbert, negyedéves teológiai hallgató, az ODFIE alelnöke mondott alkalmi egyházi beszédet. Áldást kért ahhoz, hogy a nagy hagyományú konferencia szervezését a jövő egyletes generációja is tovább tudja vinni. A 45. Unitárius Ifjúsági Konferenciát ünnepi ebéd zárta.

Isten áldása legyen a konferencia résztvevőin, kivitelezőin és támogatóin egyaránt!

Az esemény a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a Communitas Alapítvány és a Unitarian Universalist Funding Program támogatásával valósult meg.

A 45. Unitárius Ifjúsági Konferencia szervező csapata