A Pest megyei Nagykőrösi Református Egyházközség templomában zajlott 2021. május 24-én Balog Zoltán – a korábbi emberi erőforrások minisztere – püspökszentelése.

Balog Zoltánt tavaly novemberben választották meg a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökévé, és idén január 25-én iktatták be a hivatalába. Továbbá a református egyház új összetételű zsinata február 17-én megválasztotta őt a lelkészi elnöki tisztség betöltésére is. A hivatal elfoglalása a püspökszenteléssel válik teljessé, amelyet azonban a koronavírus-járvány miatt korábban nem lehetett megtartani. Balog Zoltán elnök-püspök pünkösdhétfőn tett fogadalmat a nagykőrösi református templomban, ahol a jelenlévő lelkészek Isten áldását kérték hatéves munkájára.

Az istentiszteleten a Kárpát-medence református püspökei és a Dunamelléki Egyházkerület esperesei áldották meg az új egyházfőt.

A Magyar Unitárius Egyházat Kovács István közügyigazgató, Kriza János püspöki helynök és Elekes Botond Áron egyházkerületi főgondnok képviselték.

 

 

Fotók: Bazánth Ivola, Sebestyén László, MTI