2022. május 28-án ballagtak el a János Zsigmond Unitárius Kollégium végzős. A Kolozsvár-belvárosi unitárius templomban megtartott ünnepség Elekes Zsolt iskolalelkész áhítatával kezdődött. Ezt követően Popa Márta igazgatónő köszöntötte a jelenlévőket. Farkas Emőd főgondnok a Magyar Unitárius Egyház nevében, Furu Árpád pedig a János Zsigmond Unitárius Kollégium szülőbizottságának elnökeként mondott köszöntőbeszédet. Az első osztályosok kedves üzenetét és hasznos tanácsait Tapu Zsanett I.A és Vigh Márton I. B osztályos diákok tolmácsolták. Az iskola hagyománya értelmében a 11. osztályos, évfolyamelső diák búcsúzik a végzős diákoktól, mivel azonban ebben az évben két diák is 10-es átlaggal végzett, Ferencz Péter és Kovács Kriszta mondott ünnepi beszédet. A tizenkettedikes diákok közül Tasnádi Nóra és Vass Anett búcsúzott. A ballagás egyik legszebb, hagyományos pillanata a zászlóadás. Az iskola zászlaját a végzős diákok a XI. osztályok képviselőinek adják át. A kollégium díszlobogóját a Dávid Ferenc Egylet kérésére az unitárius leányok készítették, a kollégium ifjúsága számára 1901-ben, az akkori új épület megnyitójára. A lobogó Pákei Lajos rajza alapján készült el. Ezt követően a tanulmányi díjak átadására került sor. A XII. H osztály (osztálynevelő: Solymosi Zsolt vallástanár) első három díjazottja: Tasnádi Nóra 9,90, Máté Bóróka 9,84, Szőcs Ágnes Katinka 9,82. A XII. R osztály (osztálynevelő: Jakabházi Annamária, matematika szakos tanár) első négy díjazottja: Vass Anett 9.97, Domokos Anna Orsolya 9.94, László Botond 9.94, László Tamás 9.86.

Ezek után a János Zsigmond Unitárius Kollégium díjainak átadása következett:

Az iskola fődíja a Dávid Ferenc díj, amit azok a diákok kapnak, akik a 9. osztálytól kezdve minden tanévet minimum 9,50-es átlaggal zártak. Az idén ezt a díjat Tasnádi Nóra, László Tamás, Vass Anett, Domokos Anna Orsolya, László Botond, Nagyosi Tamás János, Máté Boróka, Osváth Róbert Levente és Deé Róbert kapta.

A János Zsigmond díjat azok a diákok kaphatják, akik a humán és társadalomtudományok területén országos és nemzetközi versenyeken kiváló eredményt értek el. Így ezt a díjat László Tamás (angol olimpián elért eredményeiért), Márton Anna, Vass Anett, Tasnádi Nóra (magyar irodalom területén elért eredményeiért), Máté Bóróka és Török Adrienn Anett (a német olimpián elért eredményikért) vehette át.

Körmöczi János díjban azok részesülnek, akik a reáltudományok területén kiváló eredményeket értek el. Ennek értelmében Deé Róbertet, Domokos Annát (a fizika versenyeken elért eredményeikért), László Tamást (matematika, fizika, számítástechnika versenyeken elért eredményeiért), László Botondot (matematika, fizika versenyeken elért eredményeiért) Osváth Róbertet (matematika  versenyeken elért eredményeiért) és Pop Norbertet (matematika,számítástechnika versenyeken elért eredményeiért) díjazták.

Gál Kelemen díjban a kollégium szellemiségének és értékeinek öntudatos ápolásáért, a közösségépítő munka és a ma iskolájához való hűségének jeléül Antal Hajnalka Bella, Bodor Csilla Noémi, Brautigam Norbert, Józsa Brigitta Beáta, Tasnádi Nóra, Vassy Réka, Jakab Andrea, Kovács Eszter, Kovács Zsófia, László Tamás, Sárosi Ágnes, Szalma Boglárka részesült.

Az iskola kórusában kifejtett áldozatos munkájáért Péterffy Gyula díjat kapott Bodor Csilla, Borde Kristóf, Brautigam Norbert, Csete György, Juhász Kriszta, Kelemen Viktor, Nagyosi Mátyás, Ostoros Andrea, Szép Robert, Szoher Norbert, Tasnádi Nóra, Török Adrienn, Török Dávid, Holter Denissza, Antal Hajnalka, Kertész Noémi, Pethő Viola, Szőcs Ágnes, Márton Anna és László Zsolt.

Brassai Sámuel díjat azok a végzős diákok kapnak, akik líceumi éveik során hangszeres zenészként vagy szóló énekesként járultak hozzá hogy iskolai rendezvényeink szinvonalát emeljék. A díjban ezúttal Holter Denissza, Nagyosi Mátyás és Tasnádi Nóra részesült.

A Leitner díjat 2022-ben alapították,őrízve annak azidős izraelita úriembernek az emlékét, aki a XX. század második felében a kollégiumban volt portás és nyugdíjasként is ott élt tovább az épületben, legendás lakóként. A díjat egy olyan mindenkori végzős bentlakó kaphatja, akinek az olvasáshoz fűződő szeretete, nyitott és barátságos természete méltóvá teszi erre. Idén Máté Boróka, XII. H osztályos diáklány részesült elsőként ebben a díjban.

Az iskolai színjátszás terén nyújtott teljesítményért Felvinczi György díjban Szép Róbert, Borde Kristóf, Vassy Réka, Brautigam Norbert, Kelemen Viktor, Bodor Csilla, Antal Hajnalka, Szőcs Ágnes, Ostoros Andrea, Medgyesfalvi Róbert, Nagyosi Mátyás, Márton Anna Rózsa és Tasnádi Nóra részesült.

Fotó-film díjat Toroczkai Botond és Medgyesfalvi Róbert tanulók vehettek át. Bicatúra díjat pedig Borde Kristóf kapott. A bicatura diját átadja Solymosi Zsolt lelkész vallástanár, annak a Borde Kristófnak, aki a bicaturákon hősiesen helyállt és leküzdötte az előtte álló dombokat, völgyeket, hegyeket.A kollégium sportdíjában Kis Imola, Vass Anett, Csis Nándor részesült. A Diáktanácsának díját pedig Kovács Eszter, Kovács Zsófia, Sárosi Ágnes és Csis Nándor vehette át.

A kollégium díjai után, a Magyar Unitárius Egyház díjainak átadására került sor. Berde Áron díjban László Tamás, Kelemen Lajos díjban pedig Brautigam Norbert részesült. A Kolozs-Tordai Egyházkör díját Kardos Zalán kapta. Az Unitárius Nőszövetség díját csendes, öntudatos munkájának jutalmául Asztalos Klára kapta.

A családja által alapított Almási Ildikó díjjal azt a kiváló szorgalmú és tudású diákot tüntetik ki, aki a biológia tudományterületén jeleskedett. Az idén ezt a díjat Szalma Boglárka vehette át. Az Erdélyi Műszaki Társaság  díját  László Botond és László Tamás kapta, akik fizikából a legmagasabb szinten bizonyították tudásuk  megyei, országos és nemzetközi versenyeken. A Szabadság Napilap díját Domokos Orsolyának adták át. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség díját Szoher Norbert és Kovács Eszter kapta. Az RMPSZ díját Jakab Andrea vehette át. Országépítő díjat Vekov Károly emlékére ajánlott fel családja annak a diáknak, aki az elfeledett múlt, a történelem szeretetét és a nemzeti öntudat ápolását fontosnak tartotta iskolai évei alatt. E díjban Deé Róbert részesült. A Kolozs Megyei Magyar Diáktanács díját azok kapták, akik aktívan vettek rész a szervezet munkájában, így ezzel a díjjal Kovács Esztert, Kovács Zsófiát és Sárosi Ágnest tüntették ki.