Meghívottak, vendégek, szónokok, köszöntések, díjak és jutalmak a 2019-es Ballagáson, a Székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnáziumban

 

A Berde Mózes Unitárius Gimnázium a 2019. május 23-án tartott ballagási ünnepély keretében 52 végzős diákot búcsúztatott. A végzősöket elsőként Varró Margit igazgató asszony köszöntötte. A Magyar Unitárius Egyház képviseletében Ft. Gyerő Dávid, a Magyar Unitárius Egyház főjegyzője mondott köszönetet az iskolának, a szülőknek és a támogató partnereknek az elmúlt évek együttműködéséért. Rendezvényünket megtisztelte jelenlétével Biró Barna Botond úr, Hargita Megye Tanácsának alelnöke, aki közéleti szereplőként és egyben iskolánk véndiákjaként bíztatta a végzősöket.  A díszmeghívottak sorában jelen volt Burus Siklódi Botond úr, a RMPSZ elnöke, Nt. Lőrinczi Lajos esperes úr, Török István esperes úr, Rafai Emil polgármester úr, Köblös Domokos alpolgármester úr, Dana Booth úr, a Concord-i UU testvérgyülekezet képviselője, Oltean Csongor a Magyar Ifjúsági Értekezlet országos elnöke, Popa Ilona az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet elnöke, Lőrinczi Simó Orsolya, a Gondviselés segélyszervezet székelykeresztúri programkoordinátora, valamint további egyházi és világi elöljárók, partnerek és támogatók.

A ballagási ünnepély keretében Demeter Ágnes végzős tanuló Farkas Árpád, Kérelem című versét szavalta, Lőrinczi Zsófia tanuló a végzős diákok nevében mondott búcsúztatót. A fáklyaátadás rendjén Balás Norbert Dániel végzős diák, illetve Tódor Eszter tizenegyedik osztályos tanuló mondott beszédet. Az elemi osztályosok nevében LUKÁCS Gyopár búcsúztatta a végzősöket.

Az idei tanévben a XI. és XII-es diákok szavazata és a tanári kar döntése alapján Lőrinczi Zsófia XII. A osztályos tanuló nyerte el a Kriza János-díjat. A XII. osztályos diákok titkos szavazata alapján Demeter Ágnes nyerte el a nh. Bartha Alpár lelkész által alapított Tolerancia díjat. Burus Siklódi Botond úr, a Romániai Magyar Pedagógusszövetség országos elnöke a szövetség díját Vas Helén Anetta végzős diáknak adta át. A Hargita Megye Tanácsa által felajánlott díjakat Oltean Csongor úr nyújtotta át Demeter Ágnes, Lőrincz Ákos és Csiszér Rajti Anna Lilla végzős diákoknak.

Az Unitárius Nők Országos Szövetségének díjában Fazakas Angéla Borbála végző tanuló részesült a Gondviselés Segélyszervezet, valamint az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet egyaránt Demeter Ágnes és Lőrinczi Zsófia végzős diákokat részesítette jutalomban. Az idei évben a Korondi Unitárius Egyházközség által felajánlott díjban Fodor Dávid, a nh. Elekes Domokos egyházi főgondnok emlékére felajánlott díjban Gagyi Renáta Irén, részesült. A Killyéni Preisner Imre gimnáziumi igazgató emlékére alapított díjat idén Kiss Tamara végzős diák vehette át, aki repülőmodellező sportolóként többszörös országos bajnok és világ kupa győztes, világbajnoki bronzérmes, Románia hivatalos repülőmodellező csapatának hatszoros válogatott sportolója.

A Háromszék-Felsőfehéri Unitárius Egyházkör különdíjában részesítette a következő háromszéki származású diákokat: Demeter Ágnes és Kovács Ágota Emília Barórtól, Jancsó Evelin – Olthévízről, Lőrincz Ákos – Vargyasról.  Hargita Megye Tanfelügyelősége által tanórán kívüli önkéntes tevékenységekért felajánlott díjat László Harmat Dóra érdemelte ki.

Rafai Emil úr által felajánlott díjat Bădeu Laura Nicoleta, az RMDSZ díját Jakab Ábel vehette át. Székelykeresztúr Város Önkormányzata Kulturális- és Sportbizottsága által felajánlott díjakat Jakab Emese-Zsófia végzős diák vehette át a kultúra terén elért kiváló teljesítményeiért, a sport terén elért kiváló teljesítményeiért Atanackovic Milutin végzős diák vehetett át díjat.

A Székely Nemzeti Tanács által felajánlott díjat Marosi Szilárd, a Székelykeresztúri Kistérség Szövetség jutalmát Lőrinczi Zsófia végzős diák kapta. Az Erdélyi Ifjúsági Egyesület Atanackovic Milutint, Fazakas Balázs és Lőrincz Ákost részesítette jutalomban.  A Kovács Ákos ny. tanfelügyelő úr által felajánlott pénzjutalmat Gagyi Imola érdemelte ki. A FUDOSHIN sportklub különdíjban részesítette Fazakas Balázs és Tusă Raymond-Alexandru végzős diákokat.

Ballagási ünnepélyünk keretében köszönetet mondtunk 37 év pedagógusi munkájáért országos és megyei versenyeken, vetélkedőkön elért eredményeiért, az iskolai és egyházi közösségünk örömére készített irodalmi és ünnepi műsorok összeállításáért, iskolánk ügyéhez való ragaszkodásáért LUKÁCS ÉVA magyar-francia szakos tanárnőnek nyugdíjba vonulása lakalmával. Munkaközösségünk nevében Varró Margit igazgató asszony és Lukács Lili-Sára kisdiák díszoklevelet és virágot nyújt át. Kívánunk az ünnepeltnek egészségben eltöltött hosszú, nyugodt, áldásokban gazdag nyugdíjas éveket.

A Berde Mózes Unitárius Gimnázium Vezetőtanácsa és végzős diákjai nevében tisztelettel megköszönjük valamennyi felajánlott díjat és jutalmat.

Lakatos Sándor