Augusztus 4-én a Bözödújfalu határában lévő emlékműnél, a Siratófalnál gyűltek össze a falu egykori lakói és családjaik, hogy közösen emlékezzenek elárasztott otthonaikra. Az emlékek felelevenítése mellett az idei találkozó az élni akarásról, az összefogásról, az épített és szellemi örökség megőrzésének vágyáról is szólt, ugyanis elhelyezték az Összetartozás Templomának alapkövét.

Az összetartozás temploma adományokból felépülő templom lesz, amely a valamikori római katolikus templom helyén állna. A vízből kimagasló szimbolikus építmény a falurombolás áldozatául esett egykori településnek állít majd emléket, amely felekezeti hovatartozás nélkül hirdeti az egykori, kényszerűségből szétszórt közösség élni akarását, vallási értékeit, az élethez való jogot.

A szombati megemlékezés Boldizsár Ferenc erdőszentgyörgyi plébános által celebrált misével kezdődött, aki kiemelte, hogy fontos a múltról való megemlékezés, a jövőről való elmélkedés, de mindeközben nem szabad engedni, hogy a rágódás, a visszavágyódás elvegye a figyelmet a jelenről. Majd hangsúlyozta az összetartozás templomának a jelentőségét, amely jelképe lesz a bözödújfalusiak jelenének.

A misét követően Szombatfalvi József unitárius lelkész, volt esperes, egykori bözödújfalusi lakos az ApCsel 10,33-ra („ Ezért nyomban elküldtem hozzád, és te jól tetted, hogy eljöttél. Most tehát mind itt vagyunk Isten színe előtt, hogy meghallgassuk mindazt, amit rád bízott az Úr.”) építve tartott istentiszteletet. Kifejtette, hogy minden egykori falubélinek ott a helye a találkozón, mivel közös a múltjuk, egymás életének tanúi voltak, ezért csak általuk maradhat élő Bözödújfalu emléke. A lelkész hangsúlyozta, hogy az 1568-ban kihirdetett vallásszabadság törvényének egyedi örököse az egykori falu, ahol katolikus, unitárius, református, székely szombatos, görögkatolikus és ortodox felekezetek egymás iránti türelemben és békében éltek együtt több évszázadon keresztül.

Bálint Benczédi Ferenc püspök köszöntőjével folytatódott az esemény, aki kiemelte, hogy az összetartozás temploma az erdélyi vallásszabadság szellemiségének lesz a temploma, ahol Isten és ember együtt ünnepelhet a teremtett világban. Építsük fel együtt a szeretet és a béke házát – tette hozzá a püspök – , ahol együtt lehet emlékezni a múltra és éltetni, gyakorlatba ültetni a vallásszabadság eszméjét.

Dub László, a Zsidó Hitközség marosvásárhelyi képviselője beszámolt az egykori székely szombatosok sírhelyének helyreállítási tervéről, amely az egykori felekezetnek állítana emléket. Majd hozzátette, hogy Bözödújfalu történetét Európa-szerte ismertté kell tenni, beszélni kell a múltról és örülni a mai napnak.

Az egyházi képviselet köszöntőit a politikum képviselőinek, úgymint Péter Ferenc, Maros Megye Tanácsa elnökének, Pásztor Sándor, Bihar Megye Tanácsa elnökének és Csibi Attila Zoltán erdőszentgyörgyi polgármester beszéde zárta.

Az esemény zárómozzanataként Sükösd Árpád, Bözödújfalu szülöttje és Szombatfalvi József lelkész az elárasztott falu helyén lévő tó mellett elhelyezték a templom alapkövét, és a jelen lévő lelkészek megáldották azt. A remények szerint jövő év augusztusában adják át az összetartozás templomát.