Miért oktatunk? – Aáry-Tamás Lajos oktatási jogok biztosának előadása. Az oktatásfejlesztés tartalmi kérdései – Fóris-Ferenczi Rita egyetemi oktató előadása.

 

Ma a Vallásszabadság Házában zajló előadás meghívottja Aáry-Tamás Lajos oktatási jogok biztosa és Fóris-Ferenczi Rita egyetemi oktató volt. A két előadó barátságos és nyitott légkört megteremtve fejtette ki, hogy miért kell meghatározni az oktatás céljait, és, hogy az oktatásfejlesztés tartalmaival kapcsolatban milyen kérdésekre kell megoldást találjon az oktatási rendszer.

Fóris-Ferenczi Rita véleménye szerint az oktatás tartalmát, kezdve a tananyagtól egészen a szülő-gyermek-tanár kapcsolatáig, be kell ágyazni egy tágabban értelmezhető kontextusba, annak érdekében, hogy az oktatás révén olyan alapkompetenciákat lehessen kiépíteni, amelyre további tudásanyagot lehet felhalmozni. Az előadó vázolta, hogy az oktatásban a rendszerváltozást követően a megszokott, rutinokból működő rendszert nagyon nehéz leépíteni, hatása máig megtapasztalható a tanügyben. Az oktatási rendszer szabályozható és működőképes volt azáltal, hogy tananyagközpontú volt, amely egyfajta fogalmi alapú tudást nyújtott a gyerekeknek. Majd hozzátette, hogy az életmódbeli, ipari, gazdasági és egyéb változások miatt ma már a tevőleges tudásnak van jövője: a gyermeket kell tanítani, és nem a tananyagot; kompetenciákat kell fejleszteni, nem kizárólag a fogalmi ismereteket bővíteni.

Fóris-Ferenczi Rita hangsúlyozta, hogy át kell gondolni az iskolai tudásnak az értékét az elértéktelenedő diplomák tükrében. Az oktatás és a pszichológia szempontjából lényeges, hogy ne zárt, jól becsomagolt tartalmakat kínáljon a gyermeknek, hanem nyitott, változatos rendszert, amelyre ráépíthető egy széleskörű tudásrendszer. Az oktatási tartalmak újra gondolása révén olyan kompetenciákat lehet fejleszteni, amelyek ténylegesen szükségesek a képességrendszer ideális kialakulásához.

Aáry-Tamás Lajos előadásában az oktatás céljainak meghatározásának fontosságáról beszélt, kiemelve, hogy a Kárpát-medence legfőbb erőforrása a megfelelő tudással, műveltséggel rendelkező személyek lehetnének. Az előadó kifejtette elképzelését, amely szerint a Kolozsvári Magyar Napok ideje alatt létrejöhetne az a fórum, ahova számos területről bekapcsolódó egyéniség megfogalmazhatná javaslatait az oktatási rendszer és annak céljai meghatározása érdekében.

Az oktatási biztos személyes példák mellett finn és török módszerekre is rávilágított, amelyek az oktatás középpontjába az ősöktől átörökíthető, életszagú tapasztalatokon alapuló tudást helyezik. Majd hangsúlyozta, hogy a határokon átívelő értelemben vett magyar nemzetnek meg kell fogalmaznia a választ, hogy 50 év múlva milyen akar lenni, amely célkitűzés mentén alakítani tudja a kultúra, a hagyományok és a tudás átadásának módszereit. Aáry-Tamás Lajos hozzátette, hogy mindenkinek az egyéni affinitásból származó kompetenciáit kell hangsúlyosabban erősíteni, nem szabad egynemű sémák alapján oktatni. Fóris-Ferenczi Rita kiegészítve elmondta, hogy az alaptudás megteremtését követően differenciáltan kell a műveltség tartalmait átadni.

A holnapi nap folyamán 17.00 órától Kovács Zsolt egyetemi oktató Az unitárius püspöki ház művészettörténeti kutatása című előadására kerül sor, illetve vezetett sétával, múzeumpedagógiai gyerekfoglalkozással és állandó kiállítással várunk minden érdeklődőt a Vallásszabadság Házába. Ugyancsak a holnapi nap folyamán elkezdődnek tevékenységeink a Farkas utcában lévő Szabad Pont nevű sátorban is.