Az ünnepre való hangolódás és annak megélése – az imádság mellett – megannyi módon történhet. Érzéseinket, gondolatainkat és cselekedeteinket színekbe, formákba önthetjük és azt grafikai úton megjeleníthetjük vagy fényképek által is kifejezhetjük.

A nagyheti felkészülésünket és az ünnep megélésének élményeit fejezzük hát ki rajzzal, festménnyel, grafikával, fényképpel! E pályázati felhívás mindenkihez szól: gyerekekhez, fiatalokhoz, felnőttekhez, unitáriusokhoz és más felekezetűekhez egyaránt. Díja pedig nem más, mint önmagunk felkészítése a küszöbön álló ünnepre, és e sajátos helyzetben megélt ünnepünknek a megörökítése.

Várjuk alkotásaik beküldését – fényképként vagy képolvasott (szkennelt) másolatként – a media@unitarius.org elektronikus postacímre 2020. április 20-ig.

Egy személy legfeljebb három alkotással pályázhat.

 

A Magyar Unitárius Egyház főhatósági operatív testülete