Az unitáriusok őszi úrvacsoravételes ünnepével összekötve, őszi hálaadás ünnepén – 2021. szeptember 26-án, vasárnap – tartotta a Székelyderzsi Unitárius Egyházközség vártemploma, illetve a Régi Iskola, a mai egyházi, népfőiskolai és szociális központja felújításának átadási ünnepségét.

Az ünnepség előtti órákban Orbán Árpád gondnok, Német László egyházközségi jegyző és a 15. Mátyás Huszárezred Székelyderzsi Hagyományőrző Csapata lovasai a falu határában fogadták ft. Kovács István unitárius püspököt, aki imával és áldással köszönte a fogadást. Ezt követően egyházi és közügyi méltóságokkal hintón vonultak a népfőiskola épületéhez. Itt István Adrián, a település polgármestere köszöntötte az érkező vendégeket. Rövid állófogadást követően az egyházközség elöljárói és a meghívott vendégek együtt nézték meg a felújított épületeket. Az úrvacsorás istentiszteleten ft. Kovács István végezte a szószéki szolgálatot. Ünnepi üzenetének bibliai alapját a 100. zsoltár adta, az életörömöt és annak Istentől való ajándékát hangsúlyozta. Ezt követően Demeter Sándor Lóránd helyi lelkész a templom felújításának tízéves eseményeit foglalta össze, két bibliai üzenetre alapozva annak lényegét és fontosságát: „Nem fogjuk elhanyagolni Isten házát.” (Neh 10,40) „Téged illet a dicséret, ó Isten!” (Zsolt 65,1). A Románia Művelődési Minisztériuma által jelentős összeggel (3 124 486 lej) támogatott, világörökség listás vártemplom rehabilitációja 2012–2020 között valósult meg. A hálaadó esemény alkalmával Antal Lóránd, az RMDSz udvarhelyszéki szenátora és Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának alelnöke mondták el köszöntő gondolataikat, méltatva a székelyderzsi gyülekezetet és hangsúlyozva az intézményi összefogást. A Cickom énekegyüttes zsoltárokat és Szent László-himnuszokat adott elő, Orbán Árpád, az egyházközség gondnoka a Régi Iskola felújítási összefoglalóját és az épület hasznosítási terveit mutatta be. Az évek során a templommal együtt megújuló épület helyreállítási költségeit a gyülekezet részint önerőből, részint pályázatokból biztosította. A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzeti Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága idei kiemelt támogatásának köszönhetően sikerült befejezni a felújítást. A méltatások rendjén Szász Jenő, az NSKI elnöke mondott méltatást. Az eseményen jelen volt Farkas Emőd, a MUE főgondnoka, illetve az udvarhelyi egyházkör felügyelő gondnokai, Csíki Áron és Székely Erzsébet is. Utóbbi az egyházkör nevében Solymosi Alpár esperes üzenetét tolmácsolta.

A méltatásokat követően ft. Kovács István püspök megszentelte a felújított templomot és népfőiskolai központot, majd a lelkészi családnak egy Bibliát adományozott. A lelkész és a gondnok a meghívott méltóságoknak ajándékokat adtak át: a vártemplomról írt könyvet és a Szent László-legenda kerámiára készült másolatát. A záróének eléneklése után a vártemplom udvarán Kisfaludi Aranka, Pest Megye Értéktárának referense megnyitotta a Pest megyei értéktár kiállítását, amely a népfőiskolás tevékenységnek egyik irányvonala. A helyi Művelődési Házban az eseményt díszebéd követte.

 

Demeter Sándor Lóránd, székelyderzsi lelkész

Képek: www.szekelyhon.ro, fotós: Beliczay László