A kolozsvári Vallásszabadság Háza – a volt unitárius püspöki rezidencia – helyreállítását Európai Örökség Díjjal / Europa Nostra Díjjal tüntették ki. A Kincses Város egyik legkorábbi, 15. századi, látványos építészeti részletben gazdag polgárházának helyreállítása 2009–2019 között zajlott. A felújítás Magyarország és Románia kormányainak, valamint Kolozsvár önkormányzatának támogatásával, több tucat szakember közös munkája által valósult meg. Az eszmei elismerés látható alakja egy oklevél, illetve egy bronzplakett, ami a helyreállított épületen került elhelyezésre. A díjat Prágában adták át 2022. szeptember 26-án, amit az Europa Nostra hagyományai szerint a helyszínen is megerősítettek. Ez az ünnepi együttlét 2022. november 19-én Kolozsváron, a belvárosi unitárius templomban, majd a Vallásszabadság Házában zajlott.

Az Europa Nostra díj 1978-tól jutalmazza Európa kiemelkedő műemlékhelyreállításait. A szakmai szervezet által alapított díj 20 éve az Európai Unió legmagasabb örökségvédelmi kitüntetésévé vált. A díj hagyományosan a műemlék helyreállítását összességében jutalmazza, tehát nem kiemelten egy személy, vagy szakág, hanem a helyreállításban résztvevő teljes csapat, tervezők, szakértők, kutatók, restaurátorok, kivitelezők, és a tulajdonos közös teljesítményét ismeri el.

A kolozsvári ünnepséget Rácz Norbert Zsolt lelkész áhítata nyitotta meg. Ezt követően Kovács István püspök köszöntő beszédében 1Kor 3,10 alapján szólt a jelenlevőkhöz. Elmondta, hálás azért, hogy a Magyar Unitárius Egyház felismerte, a múltnak eme gyönyörű darabja többre hivatott a püspöki rezidenciánál, többre hívta a történelem. Így ezt az örökséget, a vallásszabadság szellemiségének ajánlotta fel. Úgy lehetett igazán a miénk, hogy odaajándékozzuk a közösségnek.

Köszöntőbeszédet mondott Kolozsvár önkormányzata nevében Oláh Emese alpolgármester, Florin Irinel Frunză az Egyházügyi Államtitkárság vezetésével megbízott igazgató, az Európai Alapok Minisztériumának képviseletében Hegedüs Csilla államtitkár, Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának részéről pedig Grezsa Csaba főkonzul úr. Ramona Chiriac az Európai Bizottság romániai képviseletének vezetője videóüzenetben köszöntötte a jelenlevőket.

Az Europa Nostra díjat Piet Jaspaert, az Europa Nostra alelnöke adta át. Beszédében elmondta, a bizottság azt díjazta, hogy ez a súlyosan megrongálódott magánépület, egy összetett helyreállítási folyamatot követően dinamikus, a közösség által széles körben használt közösségi térré alakult át.

Furu Árpád, a Magyar Unitárius Egyház műemlékvédelmi szaktanácsadója zárta a köszöntőbeszédek sorát. Elmondta, ahhoz, hogy a projekt valóban sikeres legyen kellett mindenekelőtt ez az értékes épület, ami folyamatosan szolgáltatta a meglepetéseket, jelentősen hozzájárulva Kolozsvár múltjának jobb megismeréséhez. Kellett a jó tulajdonos, aki jó koncepciót dolgozott ki, türelmes volt és megbízott a szakemberekben, majd megtett mindent azért, hogy jó gazdája legyen az épületnek. Kellett a kiváló csapat, aki legjobb képessége szerint, kitartással és lelkesedéssel végzi a maga szakterületén a lehető legjobb munkát.

Közreműködött a Brassai vonósnégyes, akik Brassai Sámuel csellóját is megszólaltatva Kodály Zoltán és Johannes Brahms darabokat adtak elő.

Az ünnepség a Vallásszabadság Háza homlokzatára elhelyezett Europa Nostra plakett leleplezésével, majd állófogadással zárult.

Kolozsvár, 2022. november 19.

A Magyar Unitárius Egyház sajtóosztálya

Fotó: Fülöp Jenő