Állásfoglalás az Úz-völgyi katonatemető ügyében

A Magyar Unitárius Egyház főhatósága részéről tiltakozunk az Úz-völgyi magyar katonatemetőben történt kegyeletsértő, jogcsorbító és történelemhamisító beavatkozások ellen.

Hőseink emléke és méltósága mindenki számára egyaránt fontos. Amiként mi is tiszteletben tartjuk más nemzetek hőseinek emlékét, elvárjuk, hogy ne háborgassák magyar honvédjeink sírhelyét.

Egyházunk támogatásáról biztosítjuk mindazon kezdeményezéseket és erőfeszítéseket, amelyek békés, de határozott úton biztosítják a közelmúltbeli erőszakos beavatkozások előtti állapotok teljes körű visszaállítását.

Kolozsvár, 2019. május 11.
A Magyar Unitárius Egyház Képviselő Tanácsának Elnöksége

A szöveg letölthető ITT.