A Magyar Unitárius Egyház kormányzó szerve értetlenül és felháborodva vette tudomásul a romániai Legfelsőbb Bíróság jogerős ítéletét, amivel elutasította a gyulafehérvári Batthyáneum könyvtár visszaszolgáltatását a tulajdonosnak, a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekségnek.

A kommunista diktatúrában államosított épület és az abban található felbecsülhetetlen értékű gyűjtemény visszaszolgáltatásának jogerős megtagadása az egykori törvénytelen elkobzás legitimálását jelenti. Ez a döntés nem csak a római katolikus testvéregyházunkkal szemben jogtipró ítélet, hanem a többi erdélyi magyar felekezet számára is aggasztó üzenet.

Egyházaink az 1989. évi államhatalmi rendszerváltozás óta állhatatosan és következetesen kérvényezik az állam által elkobzott ingatlanok és ingóságok teljes körű természetbeni visszaszolgáltatását, illetve az esetenkénti méltányos kárpótlásokat. Az eddigi felemás eredményeket az elmúlt években egyre inkább beárnyékolta a visszaszolgáltatási folyamat elakadása.

Együttérzésünk és tiltakozásunk kifejezésén túlmenően testvéregyházainkkal közösen kívánunk fellépni minden lehetséges igazságszolgáltatási fórumon közösségi tulajdonjogaink maradéktalan érvényesüléséért.

 

Kolozsvár, 2021. május 28.

 

A Magyar Unitárius Egyház Képviselő Tanácsának Elnöksége nevében:

Bálint Benczédi Ferenc püspök s. k.

 

 

Kép forrása: www.romkat.ro