1. július 7.

I. rész: Hálaadó istentisztelet

Kolozsvár–belvárosi unitárius templom (Kossuth Lajos / 1989. december 21. sugárút 9. szám)

11.00 – Istentisztelet – prédikál: Bálint Benczédi Ferenc püspök

– Farkas Emőd főgondnok ünnepi köszöntője

– Gyerő Dávid főjegyző: A Vallásszabadság Háza eszmei jelentősége és rendeltetése

– Kulturális műsor: Johann Sebastian Bach: G-dúr Triószonáta

– dr. Furu Árpád: A Vallásszabadság Háza művészettörténeti értékeinek bemutatása a restaurálási folyamat tükrében

– Kulturális műsor: Doppler Ferenc: Duettino

– Kató Béla református püspök (EREK) üdvözlő beszéde a testvérfelekezetek nevében

– Susan Frederick-Gray elnökasszony (UUA) üdvözlő beszéde a nemzetközi unitárius közösségek nevében

– Kelemen Hunor elnök üdvözlőbeszéde az RMDSZ részéről

– Victor Opaschi államtitkár üdvözlő beszéde a romániai egyházügyi államtitkárság részéről

– Soltész Miklós egyházügyi államtitkár üdvözlőbeszéde Magyarország Kormánya részéről

– Záróének

II. rész: Házavatás

Vallásszabadság Háza (Kossuth Lajos / 1989. december 21. sugárút 14. szám)

– Ünnepi beszédek:

Kovács István, közügyigazgató

Emil Boc, Kolozsvár polgármestere

Brendus Réka, Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetőhelyettese

– Áldáskérés a testvérfelekezetek képviselői részéről

– A Vallásszabadság Háza megtekintése, majd állófogadás a János Zsigmond Unitárius Kollégiumban (Kossuth Lajos / 1989. december 21. sugárút 9. szám)