Április 8-án zajlott a Valláskutató Intézet bemutatkozó rendezvénye a Vallásszabadság Házában. Ünnepi köszöntőjében Bálint Benczédi Ferenc püspök hangsúlyozta, hogy az intézmény létrejöttének célja, hogy „olyan intézet legyen, ahol minden ember meg tudja találni magának azt a tiszta forrást, amiből táplálkozni tud”, nemtől, fajtól, felekezeti hovatartozástól függetlenül.

Dr. Czire Szabolcs teológiai tanár, intézetvezető ismertette a Valláskutató Intézet céljait: járuljon hozzá ahhoz, hogy a vallás továbbra is az erdélyi magyar ember identitásának meghatározó eleme maradjon; támogassa az erdélyi magyar valláskutatást; tartson fenn olyan szakértői fórumot, amelyik szorosan együttműködik a közvéleményt tájékoztató médiával; lásson el kultúraszervezői feladatokat; működjön együtt egyetemek szakkollégiumaival.

Dr. Kiss Dénes egyetemi oktató, szociológus, az intézet kutatási igazgatója megtartotta az intézet bemutatkozó előadását Merre tart a vallásosság? – Vallási helyzetkép és a vallási változás irányvonalai címmel. A kutató statisztikai adatok alapján vázolta a mai Magyarország és Románia lakosságának vallási magatartását. A statisztikák szerint az erdélyi magyarok ugyanolyan vallásosak, mint a románok. A templomlátogatási szokások kapcsán a kutató elmondta, hogy a nyugati kereszténységhez tartozó felekezetek lelkészei általában cáfolják a magas templomlátogatási mutatókat.