Ferenc pápa Balázsfalván, a görögkatolikus mártírpüspökök boldoggá avatása után elmondott beszédében Erdély legértékesebb örökségének nevezte az 1568. évi tordai országgyűlés határozatát.


Vannak olyan hangok, amelyek félelmet és megosztottságot vetve el akarják törölni e vidék legértékesebb örökségét, gondolok itt például az 1568-ban kihirdetett tordai határozatra, amely mindenféle szélsőségességet elítélt, és elsők között hirdette Európában a vallási türelmet.

(A sajtóban tévesen 1586 szerepel, bár a pápa olasz nyelvű beszédében pontosan hivatkozza az országgyűlés évszámát. A román nyelven feliratozott beszéd az alábbi linken hallgatható meg: https://www.youtube.com/watch?v=ybQn2pmUVCA)

A romániai pápalátogatás központi üzenete az együvé tartozás erősítése és tudatosítása volt, amely a 451 éves tordai ediktum ma is érvényes alapgondolata.
A minden erdélyi számára fontos pápai üzenet nemzeti és felekezeti hovatartozástól függetlenül mindannyiunk közös szellemi öröksége.

Kép: www.nyirgorkat.hu