Az Egyházi Képviselő Tanács (EKT) és az EKT Elnöksége legutóbbi üléseinek kiemelt fontosságú tárgyát képezte az egyházköri és főhatósági szintű tisztújító gyűlések törvényes, szabályos és biztonságos megtarthatóságának mérlegelése, valamint a szükséges döntések meghozatala. A koronavírus-járvány alakulásának legutóbbi fejleményei és közeljövőbeli kilátásai miatt az elmúlt hetekben nyilvánvalóvá vált a szóban forgó tisztújítások elnapolásának szükségessége. A kényszerű halasztás elkerülhetetlen velejárójaként az EKT-nak rendelkeznie kellett az egyházköri közgyűlések, illetve a Főtanács és a Zsinat által választott jelenlegi tisztségviselők és testületi tagok megbízatásának hatályáról is.

 

Az EKT 2020. november 13-i ülésén az alábbi határozatokat fogalmazta meg:

Egyházköri közgyűlések elhalasztása tárgyában:

– a járványügyi helyzet legfrisseb fejleményeire és alakulására való tekintettel elrendelte az egyházköri közgyűlések megtartásának elhalasztását határozatlan időtartamra, az illetékes főhatósági testület ügydöntő határozathozataláig

Egyházköri közgyűlések által választott tisztségviselők és testületi tagok megbízatásának hatálya tárgyában:

– egyhangúlag hozott határozattal elrendelte, hogy az egyházköri közgyűlések által választott tisztségviselők és testületi tagok a folyó megbízatási időszak lejártát követően is töltsék be tisztségüket, illetve testületi helyüket, és lássák el a megbízatásukkal járó feladataikat, a soron következő tisztújító közgyűléseken megválasztandó tisztségviselők, illetve testületi tagok megbízatásának hatályba lépéséig

– egyhangúlag elhatározta, hogy legkésőbb 2021. március 13-ig állást foglal a soron következő tisztújító egyházköri közgyűlések törvényes, szabályos és biztonságos megtarthatóságának kérdéskörében

A Zsinat és a Főtanács tisztújító üléseinek elhalasztása tárgyában:

elhatározta a Zsinat és a Főtanács soron következő tisztújító üléseinek elhalasztását határozatlan időtartamra, az illetékes főhatósági testület ügydöntő határozathozataláig

– Az EKT legkésőbb 2021. március 13-ig állást foglal a soron következő tisztújító zsinati és főtanácsi ülések törvényes, szabályos és biztonságos megtarthatóságának kérdéskörében

A Zsinat és a Főtanács által választott tisztségviselők és testületi tagok megbízatásának hatálya tárgyában:

elrendelte, hogy a Zsinat és a Főtanács által választott főtisztségviselők és egyházi fegyelmi bírósági tagok a folyó megbízatási időszak lejártát követően is töltsék be tisztségüket, illetve testületi helyüket, és lássák el a megbízatásukkal járó feladataikat, a soron következő tisztújító főhatósági üléseken megválasztandó tisztségviselők, illetve egyházi fegyelmi bírósági tagok megbízatásának hatályba lépéséig

– az EKT legkésőbb 2021. március 13-ig állást foglal a soron következő tisztújító zsinati és főtanácsi ülések törvényes, szabályos és biztonságos megtarthatóságának kérdéskörében

– elrendeli az illetékes egyházköri és főhatósági tisztségviselők, hatóságok, kormányzó szervek és hivatalok számára, hogy jelenlegi – négy-, illetve hatéves – megbízatásuk lejártát követően kizárólagos kötelességüknek tekintsék az egyház rendeltetésszerű működésének elősegítését; bárminemű jogszabálymódosítás csak a tisztújító testületi ülések törvényes, szabályos és biztonságos megtartásának előkészítése és lebonyolítása érdekében hozandó