Augusztus 20-án nemzeti sorskérdésekről beszélgettek a Vallásszabadság Házában

 

A Magyar Unitárius Egyház idén jubileumi ünnepségekkel emlékezik az Erdélyi Országgyűlés 1568. évi vallásügyi törvényalkotására, amely a világon először, addig sehol nem ismert mértékben foglalta törvénybe a lelkiismereti és vallásszabadsághoz való jogot. A korszakalkotó jelentőségű tordai vallásügyi törvény lehetővé tette az egyetlen erdélyi alapítású magyar egyház létrejöttét és állami elismerését, amely 450 éve áll Isten és az ember szolgálatában. A jubileumi év egyik kiemelkedő eseménye volt a Vallásszabadság Házának július 7-ei felavatása.

Egyházunk fontos fejlesztési terve volt a korábban püspöki rezidenciaként szolgáló középkori ingatlan felújítása és közösségi célokat szolgáló intézménnyé való átalakítása. A patinás épületben létrehozott új intézmény a Vallásszabadság Háza nevet kapta; amelynek rendeltetése, hogy közösségi színhelyként, valláskutató központként és egyházi múzeumként segítse hivatásukban az erdélyi magyar egyházakat és szolgálja a vallásszabadság eszméjét.

A Magyar Unitárius Egyház a Kincses Kolozsvár Egyesülettel közösen úgy döntött, hogy a vallásszabadság 450. évfordulójának megünneplése kiemelkedő része kell, hogy legyen az idei Kolozsvári Magyar Napok programjainak, ezért a Vallásszabadság Háza számos rendezvénynek lesz a helyszíne.

Augusztus 20-án nemzeti sorskérdésekről Gulyás Gergellyel, Magyarország Miniszterelnökséget vezető miniszterével beszélgetett Kovács István, a Magyar Unitárius Egyház közügyigazgatója a Vallásszabadság Házában.

 

Kovács István közügyigazgató köszöntője

Kovács István köszöntésében kifejezte örömét, hogy a magyar államalapítás ünnepéről a miniszter úr és a jeles vendégek körében a frissen felavatott Vallásszabadság Házában közösen emlékezhettek meg. A közügyigazgató felszólalásában felidézte Gulyás Gergely február 20-án, a vallásszabadság emléktörvényének előterjesztésekor mondott szavait: „A bölcs erdélyi rendek, magyarok, székelyek és szászok, katolikusok, reformátusok, evangélikusok és unitáriusok, élükön János Zsigmond fejedelemmel és Dávid Ferenccel, az Unitárius Egyház alapítójával, felismerték, hogy ha egymás ellen küzdenek, akkor csak az ellenség győzhet, akkor együtt veszhet oda kereszténység és magyarság”. Majd hangsúlyozta, hogy a miniszter úr ez év februárjában a vallásszabadság emléktörvénye országgyűlési elfogadásának ünnepi ülésén, méltóképpen ragadta meg a 450 éves örökség lényegét. Kovács István hozzátette, hogy a Magyar Unitárius Egyház háláját fejezi ki Magyarország Kormányának, amely támogatása nélkül nem valósulhatott volna meg az egykori püspöki lak helyrehozatala.

 

Gulyás Gergely, Magyarország Miniszterelnökségét vezető miniszter felvezetője

Gulyás Gergely kihangsúlyozta, hogy február 20-án az Országgyűlés egyhangúlag fogadta el a törvénytervezetet, amely utal arra, hogy a vallásszabadság öröksége nemzetünk közös kincse, majd hozzátette, hogy a frissen felavatott kulturális központ is közös kincs, a magyar nemzetstratégiai célok megvalósításának egyik lenyomata.

Gulyás Gergely előadásában vázolta a jelenlegi kormány nemzetpolitikai stratégiáját, amelynek célja a határon túli kapcsolatok megerősítése a jó viszony ápolásának tükrében. Rövid felsorolásban összegezte azokat a törvényeket és politikai lépéseket, amelyek hozzájárultak a nemzetpolitikai reneszánsz máig érezhető hatásához, a határon túli magyarokkal való kapcsolat megerősödéséhez. Majd kiemelte, hogy az anyaország folyamatosan lehetőséget teremt arra, hogy minden magyar tapasztalhassa meg az együvé tartozás érzését. Végül kifejtette, hogy Európa megmaradásához – a személyes hitelesség mellett – elengedhetetlen a keresztény alapelvek mentén történő haladás.

 

Záró gondolatok

A beszélgetés végén a két résztvevő köszönetét és elismerését fejezte ki a Kolozsvári Magyar Napok szervezőinek azért, hogy évről-évre hozzájárulnak a nemzeti öntudat erősítéséhez és kulturális értékeink megéléshez.

A Vallásszabadság Házának holnap, augusztus 21-én, 15 órától Schiffer András lesz a meghívottja, akivel Rácz Norbert Zsolt unitárius lelkész beszélget majd. A holnapi találkozó – amelyre a szervezők mindenkit szeretettel várnak – Lokális és globális – értékek színeváltozása a 21. században címet viseli.