Szeptember 16-án Jobbágyfalván került sor a Marosi Unitárius Egyházkör találkozójára. A mintegy 450 fős esemény házigazdája idén a Marosvásárhelyi Bolyai-téri Unitárius Egyházközség volt.

A 11 órától kezdődő istentiszteleten Nagy László lelkész végezte a szószéki szolgálatot, Szabó Hajnal Imola pedig az énekvezéri teendőket látta el.

Az egyházi főhatóság képviseletében Andrási Benedek főjegyző, a Csikfalvi Polgármesteri Hivatal részéről Ambrus Jenő tanácsos,  az egyházkör nevében pedig Fazakas Lajos Levente esperes köszöntötte az egybegyűlteket.

A találkozó gazdag kulturális programja részeként fellépett a nyárádszeredai gyermekkórus Ferencz Örs vezetésével. A Marosvásárhelyi Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet fiataljai előadták az IV. ArtZ Összeművészeti Találkozón díjazott színi előadásukat. A nyárádszentmártoni Kiss Anna pedig népdalokat énekelt.

Az együttlét ebben az esztendőben is jó hangulatú szeretetvendégséggel zárult.