A Magyar Unitárius Egyház. Történelem, szellemiség, örökség című kötet bemutatójára, 2022. december 10-én, a Vallásszabadság Házában került sor. A Vallásügyi Államtitkárság által támogatott, három nyelven megjelent kötet egyházunk történetét, hitelveit, lelkiségét, szellemi és épített örökségét, szervezetét, valamint társadalmi szerepvállalását ismerteti. A kötetet bemutatták: dr. Kovács Sándor, Rácz Norbert Zsolt, Bálint Róbert Zoltán, dr. Furu Árpád, Gyerő Dávid és John Gibbons. Az együttlétet Kovács István püspök köszöntője nyitotta meg. Őt követően Nagy Éva tanácsos asszony, a Vallásügyi Államtitkárság képviseletében szólt a jelenlévőkhöz.

A kötet több személy közös munkájának eredménye, így a bemutató során azok szóltak létrejöttének folyamatáról, akik ennek a csapatnak a tagjai voltak. Keletkezéstörténetét Gyerő Dávid vázolta, aki főjegyzőként a román és angol nyelvű kötet kiadásának kezdeményezője volt, ugyanakkor koordinátorként és szerzőként is részt vett a munkában.  Bálint Róbert Zoltán a tartalmi kérdéseket ismertette, dr. Kovács Sándort a történelmi rész összeállításának folyamatába nyújtott betekintést. A munka egyik legnagyobb kihívása a nyelv által is jelzett kulturális kontextus volt. Egyes szövegek így eleve román nyelven íródtak meg, ilyen például a Teológia és lelkiség fejezet, amely az unitárius hitfelfogást vázolja Rácz Norbert Zsolt tollából, vagy az Unitáriusok a nagyvilágban című rész, amely Gyerő Dávid írásában a nemzetközi unitárius közösséget mutatja be. A fotók kiválogatása és a képszerkesztési folyamat nehéz és időigényes terhét dr. Furu Árpád végezte, aki az adott formai keretek között igyekezet érvényesíteni a felvételekben rejlő lehetőségeket. Ezen szövegek mellett a kötet részét képezi az egyházi iskolákat (Solymosi Zsolt, dr. Lakatos Sándor), az értékes egyházi ingóságokat és textíliákat (dr. Kovács Mária), illetve a magyar közművelődés szolgálatában jelentőset alkotó unitáriusokat bemutató rész (dr. Gaal György), illetve a híres unitáriusokat felsoroló fejezet. A magyar szövegek román nyelvű fordítását Benczédi Ágnes és Andrási Benedek főjegyző végezte. A szöveggondozás Andorkó Júlia, Dénes Gabriella és Incze Éva fordító munkája. A kötet fényképanyaga Bálint Zsigmond, Czire Alpár, Kiss Gábor, Márton Ildikó, Szentes Zágon és dr. Furu Árpád gyűjteményéből állt össze. Köszönet illeti a Paidea munkátarsait, Paula Lamasanu kiadáskoordinátort és Ionut Ardelan tördelőt, illetve Dácz Tibor gazdasági előadótanácsost, aki a pénzügyi és szakmai részt szervezte.