A koronavírus-járvány miatt a szociális problémák és az önfenntartási gondok hamarosan megsokszorozódnak. Lehetőségeink szerint igyekszünk hozzájárulni a mindennapi élet legnagyobb kihívásaival küszködő embertársaink megsegítéséhez. Az élet tisztelete és a társadalmi közérdek megköveteli, hogy segítségnyújtásunk biztonságosan és észszerűen történjen, mivel a járványügyi biztonsági követelmények alapvetően korlátoznak mindnyájunkat. Reméljük, hogy az önkormányzatoknak és az illetékes állami hatóságoknak sikerül biztosítaniuk a legszükségesebb segítséget (élelmiszer, ivóvíz, gyógyszer, tisztálkodási és fertőtlenítő szerek, más létfontosságú kellékek beszerzése) az előrehaladott korú, beteg és mozgáskorlátozott embertársainknak, az otthoni elszigeteltségben vagy intézményi vesztegzárban élőknek, és más rászorulóknak. Az ő közvetlen megsegítésükhöz szeretnénk hozzájárulni az unitárius egyházközségek és a Gondviselés Segélyszervezet által, együttműködve az illetékes önkormányzati és állami szervekkel, segélyszervezetekkel, más egyházakkal és minden segítő szándékú emberrel.

A ténylegesen rászoruló embertársainkat arra kérjük, hogy létfontosságú szociális igényeiket (pl. a nélkülözhetetlen termékek beszerzése) jelezzék az önkormányzatok és hatóságok kapcsolatszemélyeinek, egyházközségük elöljáróinak vagy a Gondviselés Segélyszervezet munkatársainak. A kistérségenkénti kapcsolatszemélyek jegyzékét alább mellékeljük. Nem ígérhetjük a problémák feltétlen megoldását, de minden lehetőségünkkel igyekszünk segíteni!

 

A Magyar Unitárius Egyház operatív testülete és a Gondviselés Segélyszervezet elnöksége

 

 

Egyházi szociális kapcsolatszemélyek jegyzéke

 

Kolozs-Tordai egyházkör: Vagyas Attila (0740133027)

Aranyosszék: Dimény József (0745891858)

Nyárád mente: Kiss Zsuzsánna (0742610640, 0265425034)

Kis-Küküllő mente: Balázs Sándor (0365820114, 0740406732)

Marosvásárhely: Gergely Orsolya, Unitarcoop Alapítvány (0752275348)

Küküllői egyházkör: Szentgyörgyi Sándor (0742185443)

Székelykeresztúri egyházkör: Lőrinczi Lajos (0748223164), Sipos László (0740265386)

Székelyudvarhely: Simó Sándor (0744299238)

Kis-Homoród mente: Felszegi Krisztina (0756438153)

Nagy-Homoród mente: Török Judit (0742210279)

Erdővidék: Demeter Zoltán (0746089140), Pájer György (0748684983)

Sepsiszentgyörgy és környéke: Bartha Alpár (0743095259), Gazdag Ildikó (0741139713)

Kőhalom környéke: Török István (0742520356)

Brassó és környéke: Erdő-B. Vilmos (0744345006)

 

Magyarországi egyházkerület: albertakos6@gmail.com

 

A Gondviselés Segélyszervezet központi elérhetőségei:

elektronikus postacím: unit.gondviseles@gmail.com

telefonszámok: 0744779953, 0721267596 (Szabó László, elnök)