A koronavírussal fertőzött személyek orvosi ellátása során az egészségügyi alkalmazottak emberfeletti terhet vállalnak, miközben óriási veszélyeknek vannak kitéve. Világszerte sokan imádkoznak értük, akik éjt nappallá téve, saját biztonságukat kockáztatva ápolják a betegeket.

Az együttérzésen túl gyakorlati segítségnyújtással is szeretnénk kifejezni szolidaritásunkat irántuk, ezért felhívással fordulunk hozzájuk – a szolgálatban álló orvosokhoz, ápolókhoz és más egészségügyi dolgozókhoz –, hogy lehetőségeink szerint részt vállalhassunk a mindennapi személyes életük tehermentesítésében. A lakóhelyük közelében tevékenykedő önkéntes munkatársaink által – többek között – bevásárlásokat, ételrendelések házhoz szállítását, halaszthatatlan ügyintézéseket (pl. készpénzes számlafizetések) vállaljuk, ha ezáltal segítségükre lehetünk. Az alábbi elérhetőségeken várjuk az igények bejelentését és bármilyen más, a fentiekhez hasonló kéréseik, javaslataik közlését.

Úgyszintén figyelmükbe ajánljuk az egyházunk által a közelmúltban létrehozott telefonos lelkigondozói szolgálatot, ami által mindnyájunk lelki békéjének megóvását szeretnénk elősegíteni. A bárki rendelkezésére álló lelkészek telefonos elérhetőségét mellékeljük.

Egyetlen esetben sem ígérhetjük a problémák feltétlen megoldását, de minden lehetőségünkkel igyekszünk segíteni a hozzánk fordulóknak – felekezeti ho­vatartozásuktól függetlenül.

 

A Gondviselés Segélyszervezet elnöksége

 

 

Egyházi szociális kapcsolatszemélyek jegyzéke

(egészségügyi alkalmazottak segítésére)

Kolozs megye: Jobbágy Júlia (0742069208)

Maros megye: Balázs Fülöp Ildikó (0743837284)

Hargita megye: Sipos László (0740265386)

Kovászna megye: Gazdag Ildikó (0741139713)

Brassó megye: Erdő-B. Vilmos (0744345006)

A Gondviselés Segélyszervezet központi elérhetőségei:

elektronikus postacím: unit.gondviseles@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Unitarius.Gondviseles.Segelyszervezet/

 

A telefonos lelkigondozói szolgálat tudnivalói:

https://unitarius.org/telefonos-lelkigondozoi-szolgalat/